Intrebari si raspunsuri frecvente

               
Intrebare: 
Daca se datoreaza contributie individuala de asigurari sociale de sanatate pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005?

Raspuns:
Potrivit dispozitiilor art. 5 alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate, in cota de 7%, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.
Avand in vedere prevederea legala mai sus enuntata, nu exista obligatia retinerii contributiei individuale de sanatate, in cota de 6,5%, aplicata la indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, prevederile O.U.G. nr. 150/2002 si ale Ordinului presedintelui CNAS nr. 221/2005, fiind abrogate implicit de O.U.G. nr. 158/2005 si O.G. nr. 1/2006.
iunie 2006

 

              Florica, economist  
Intrebare: 
Cum se inregistreaza reinvestirea , in tot sau in parte, a profitului la 31 decembrie 2005?

Raspuns:
Profitul net realizat la 31.12.2005, repartizat pe destinatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor, pana la data depunerii bilantului, se inregistreaza in contul 117 (129=117), urmand ca in anul 2006, dupa aprobarea bilantului, sa se faca inregistrarea:
117 = %
457
1068 etc., conform celor hotarate in adunarea generala a asociatilor/actionarilor.
In balanta si bilantul la 31.12.2005 se poate lasa si profitul nerepartizat, in soldul contului 121, urmand ca dupa aprobarea bilantului sa se faca repartizarea pe destinatii.
aprilie 2006

 

              Cristian M, inginer  
Intrebare: 
Care sunt modalitatile de plata a impozitului, permise pentru persoane fizice? Sunt interesat de mijloacele care nu impun prezenta persoanei la ghiseu.

Raspuns:
Conform art. 103 din O.G. 92/24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, platile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor si altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata. Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct, pe fiecare impozit, taxa sau alte obligatii fiscale..., cu mentionarea corecta a CNP si a codului IBAN .
La momentul actual nu este posibila plata obligatiilor fiscale prin mijloacele electronice on-line.
Pentru a veni in ajutorul contribuabililor, programul caseriei A.F.P.Timisoara, pentru persoanele fizice, s-a prelungit, in zilele de miercuri, pana la ora 18,30.
aprilie 2006

 


                
Intrebare: 
Care sunt cursurile valutate ale principalelor valute:EUR si USD care se utilizeaza la inchiderea exercitiului financiar 2005?
Va multumesc.

Raspuns:
Pentru inchiderea inchiderea exercitiului financiar se utilizeaza urmatoarele cursuri valutare :
                        1 EUR  =  3,6771 lei(RON),
                        1 USD  =  3,1078 lei(RON).
Pentru o comunicare mai directa va rugam adresa dvs. de e-mail. 
decembrie 2005                
Intrebare: 
Referitor la modul de completare a Declaratiei 100 pentru luna 12.2005 pentru impozitul pe profit pentru o societate care nu definitiveaza inchiderea exercitiului financiar pana la 15.02.2006. In trim.III in Decl.100 la pozitia impozit pe profit am inscris o suma la rd.4-Suma de recuperat pentru perioada de raportare.
In aceste conditii cum completez corect Decl 100 avand in vedere ca societatea nu mai datoreaza impozit pe profit la 25.01.2006 si nu definitiveaza inchiderea exercitiului financiar la 15.02.2006?
Va multumesc.

Raspuns:
Potrivit prevederilor art.34(6) din Codul fiscal, contribuabili care efectueaza plati trimestriale la impozitul pe profit, platesc ultimul trimestru al anului, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, urmand ca plata sa se faca pana la data stabilita ca termen limita pentru depunerea situatiilor financiare ale contribuabilului.
In acest context legislitativ, in declaratia 100 pentru trim.IV 2005, se va inscrie
suma de recuperat evidentiata in declaratia 100 depusa pentru trim.III, urmand ca regularizarea finala sa se faca prin declaratia anuala de impozit pe profit, formular 101. 
decembrie 2005              L.S.  
Intrebare: 
La o societate comerciala cu capital integral privat, romanesc, se poate repartiza din profitul net o suma ce urmeaza a fi platita salariatilor ca fond de profit?

Raspuns:
Prevederile O.G. 61/2005 si ale Legii 414/2004, in opinia noastra pot fi aplicate si societatilor private, cu respectarea insa a prevederilor din aceste acte normative, respectiv inregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor constituite pentru aceste sume in anul realizarii profitului si anularea provizionului prin venituri in anul repartizarii profitului.
De mentionat insa ca in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata, doar asociatiilor/actionarilor li se cuvine profitul net sub forma de dividende, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat.
decembrie 2005

 

              Mona, economist  
Intrebare: 
Ce inregistrari trebuie facute in urmatoarea situatie: in anul 2003, am executat lucrari pentru o societate, pentru care am emis facturi si le-am incasat partial; din valoarea acestor facturi 10% reprezenta garantia de buna executie, pe termen de doi ani; in anul 2004, societatea pentru care am executat aceste lucrari a intrat in procedura de faliment. Cum trebuie sa procedez in ceea ce priveste TVA colectata pentru aceste facturi si cu soldul neincasat de la contul 4111?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 22 (1) litera b din Codul fiscal, pentru lucrarile de constructii ce necesita garantii de buna executie, conform prevederilor din contractele incheiate, se constituie provizioane in limita cotelor prevazute in contracte, cu conditia reflectarii integrale la venituri a valorii lucrarilor executate. Inregistrarea la venituri a provizioanelor constituite se face pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau la expirarea perioadei de garantie inscrise in contract.
Conform prevederilor art. 135(6) din Codul fiscal, exigibilitatea T.V.A. aferenta sumelor constituite drept garantie ia nastere la data incheierii procesului verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia.
In situatia in care beneficiarul lucrarilor executate de dumneavoastra intra in procedura de faliment, dumneavoastra va inscrieti in masa credala, avand posibilitatea sa va recuperati integral sau in parte creanta. In caz contrar, soldul contului 411 se va inchide printr-un cont de cheltuieli nedeductibile fiscal, iar T.V.A. ramane colectat pentru toata valoarea facturata.
decembrie 2005

 

              Radu Balmez, inginer miner  
Intrebare: 
Cum se procedeaza pentru aprobarea editarii cu ajutorul tehniciii de calcul a formularelor cu regim special?

Raspuns:
Potrivit prevederilor OMF 1177/1998, contribuabilii pot solicita directiilor generale ale finantelor publice aprobarea editarii cu ajutorul tehnicii de calcul a formularelor cu regim special, seriile si plajele de numere fiind acordate de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala".
noiembrie 2005

 

              Iudith, economist  
Intrebare: 
Cum se mai poate achizitiona registrul de evidenta fiscala pentru o societate care, desi avea obligatia cumpararii acestuia, nu a facut-o?

Raspuns:
Potrivit art. 11 alin. 1 din O.M.F. 870/2005, registrul de evidenta fiscala se elibereaza, contra cost, de unitatile fiscale din raza teritoriala in care contribuabilul isi are declarat domiciliul fiscal, pe baza copiei certificatului de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.
noiembrie 2005

 

              Dan  
Intrebare: 
Daca a fost pierduta o factura de la un furnizor, cum mai pot inregistra valoarea respectiva?

Raspuns:
In conformitate cu prevederile art. 6 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maxim 30 de zile de la constatare.
Conform prevederilor art. 31. si art. 32 din OMF 1850/2004 - Anexa 1 - privind Normele metodologice de intocmire si utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiara si contabila (Monitorul Oficial 23 bis/07.01.2005), in cazul in care documentul disparut a fost emis de alta unitate, reconstituirea se va face de unitatea emitenta, prin realizarea unei copii de pe documentul existent la unitatea emitenta. In acest caz, unitatea emitenta va trimite unitatii solicitatoare, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
Documentele reconstituite vor purta mentiunea "RECONSTITUIT", cu specificarea numarului si datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea. Documentele reconstituite conform prevederilor normelor mai sus mentionate constituie baza legala pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate.
noiembrie 2005

 

              Daniela, contabil  
Intrebare: 
Sunt un SRL ce are teren agricol concesionat de Agentia Domeniilor Statului. Dorim sa dam acest teren altei firme, pentru a-l cultiva, insa noi nu avem voie, prin contract, sa subarendam terenul. Din punct de vedere fiscal si contabil, cum putem da acest teren altei firme pentru producerea de cereale si sa fie legal pentru ambele firme implicate?

Raspuns:
Asocierea in participatiune cu o alta firma ar rezolva problema ridicata.
noiembrie 2005

 

              Lili, economist  
Intrebare: 
O firma en-gros cumpara de la o alta firma en-gros marfa si primeste factura si bon fiscal. Poate face receptia si, apoi, sa vanda, daca primeste factura si bon fiscal, sau trebuie ca factura si chitanta sa le primeasca de la firme de la care a achizitionat marfa?

Raspuns:
Receptia marfii se face pe baza de factura, indiferent cand si cu ce este achitata aceasta. Ca document de plata/incasare a facturii poate fi atat bonul fiscal, cat si chitanta.
noiembrie 2005

 

              Daniela, contabil  
Intrebare: 
Asociatul unic al unui SRL este cetatean nerezident. Firma are profit, ce a fost repartizat ca dividende, care au fost ridicate. Asociatul vrea sa deie banii ridicati ca dividende la o alta firma din Romania, ca imprumut, avand ca asociat unic o firma din strainatate, iar persoana care da banii imprumut este asociat al firmei din strainatate. Ce acte trebuie intocmite si ce impozite are de platit persoana nerezidenta, care da imprumutul?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art.4 din Regulamentul nr.4 BNR privind regimul valutar, din 01.04.2005, actualizat, nerezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina si sa utilizeze active financiare exprimate in valuta si in lei. Persoana fizica nerezidenta, pentru veniturile din dividende ridicate datoreaza impozit pe dividende, conform prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri (daca prezinta certificat de rezidenta fiscala), sau impozit, conform Titlului V din Codul fiscal art.115 (1) lit. a) si art. 116 (2) lit. c). Cu dividendele nete astfel impozitate, persoana fizica nerezidenta poate credita firma la care este asociat, in lei sau valuta. Creditarea se poate face in baza unui contract incheiat intre asociat si societate si, conform clauzelor mentionate in contract, asociatul poate beneficia de dobanda pentru suma acordata drept credit societatii.
Dobanzile obtinute din Romania de o persoana fizica nerezidenta sunt impozabile, potrivit Titlului V din Codul fiscal art.115 (1) lit. b si art. 116 (2) lit.c, cu 15% din suma incasata, prin retinere la sursa, numai atunci cand beneficiarul venitului nu a prezentat un document prin care sa ateste rezidenta sa fiscala.
In situatia in care este incheiata conventie de evitare a dublei impuneri intre Romania si statul de rezidenta a beneficiarului venitului, pentru a beneficia de prevederile acestei conventii, este necesar ca acesta sa prezinte originalul sau copia tradusa si legalizata a certificatului de rezidenta fiscala sau unul din documentele prevazute la paragraful 13 (1) de la art.118(2) al Titlului V din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.
noiembrie 2005

 

              Ana, economist  
Intrebare: 
In ce conditii se pot suporta de catre unitate cheltuielile de scolarizare? Ma refer la cheltuielile aferente scolii de sofer, pentru directorul unei asociatii nonprofit.

Raspuns:
In cazul unei asociatii nonprofit, cheltuielile aferente scolii de soferi, suportate pentru director, reprezinta avantaje in natura pentru acesta si, potrivit art. 56 din Codul fiscal, aceste avantaje sunt considerate venituri din salarii, ce se impun cu 16%.
noiembrie 2005

 

              Alexandra Lucaciu  
Intrebare: 
Care este situatia societatilor care nu desfasoara activitate sau nu au angajati? Acestea trebuie sa depuna trimestrial declaratia 100 si 300?

Raspuns:
Declaratia 100 se depune trimestrial si va fi completata cu zero doar la rubrica impozit pe venit (nu si celelalte impozite).
Decontul 300 se depune lunar, pentru cei care in anul precedent au avut o cifra de afaceri de peste 100.000 EU (acesta este decontul 301), si trimestrial, de cei care au avut o cifra de afaceri sub 100.000 EU (acesta este decontul 302). Deconturile 301 si 302 apar doar in programul informatic, pentru a fi selectat in vederea completarii acestuia lunar sau trimestrial, dupa caz, iar decontul listat este formularul 300, pentru ambele situatii.
noiembrie 2005

 

              M.Teodorescu  
Intrebare: 
Un avocat stagiar poate deduce de la impozit cheltuielile pe benzina (autoturismul fiind proprietate personala)?

Raspuns:
Conform prevederilor art. 3 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, in exercitarea profesiei, avocatul este independent si se supune numai legii, statutului profesiei si codului deontologic.
Potrivit prevederilor art. 52, alin. 1 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea avocatului ce se desfasoara pe langa un maestru, in cadrul unui cabinet de avocatura, se incadreaza la activitati independente - profesii libere. Pe perioada cat acesta realizeaza venituri in baza unui contract de salarizare/colaborare, impunerea se face la sursa, conform art. 52, alin. 1, lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fIscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin retinerea unui impozit de 10% din suma bruta, prevazuta in contract.
Impozitul de 10% retinut la sursa in cursul anului reprezinta un impozit cu titlu de plati anticipate, in contul impozitului anual pe venit, motiv pentru care persoanele in cauza au obligatia depunerii la organul fiscal teritorial a unei declaratii speciale si a declaratiei de venit (formular 200), pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului. Declaratiile speciale se completeaza in baza datelor inscrise in adeverinta primita de la cabinetul de avocatura.
Impunerea finala a acestor venituri este in cota de 16%, calculata asupra venitului impozabil (venituri - cheltuieli), urmand ca prin decizia de impunere sa se faca regularizarea impozitului anual datorat cu impozitul platit in cursul anului, in contul platilor anticipate.
In acest context legislativ, se admit ca si cheltuieli deductibile la calculul venitului impozabil doar cheltuielile aferente veniturilor. Cheltuielile cu benzina pot fi admise daca in contractul de inchiriere/comodat incheiat intre proprietarul autoturismului si persoana fizica inregistrata fiscal, pe baza contractului de salarizare/colaborare, s-a prevazut aceasta clauza si daca consumul de carburant se justifica pentru activitatea desfasurata de avocat. De regula, pentru avocatii stagiari, cheltuielile cu transportul sunt suportate de cabinetul de avocatura.
noiembrie 2005

 

              Florica, economist  
Intrebare: 
In cifra de afaceri pentru plafonul de scutire de TVA, prevazuta de art. 152 din Codiul Fiscal, intra si vanzarea de active proprii de catre o societate?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 146(2) din Codul fiscal si pct. 52(7) din HG 610/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, din punct de vedere al TVA, cifra de afaceri este constituita din suma, fara TVA, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite, cu drept de deducere, inclusiv avansurile incasate din astfel de operatiuni.
In acest context legislativ, vanzarea de active proprii, fiind o operatiune taxabila, intra in cifra de afaceri pentru stabilirea plafonului de scutire TVA.
noiembrie 2005

 

              Teodor, economist  
Intrebare: 
Ce impozite trebuie sa retina la sursa o societate comerciala care activeaza ca Broker de Asigurari si lucreaza prin intermediul unor agenti (persoane fizice), in baza unor contracte de mandat? Care este impozitul pe venit retinut agentilor? Trebuie retinute si contributii la fondul de sanatate?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 53, alin. 1, lit. c din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatile desfasurate in baza unui contract de mandat, platitorul de venituri are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul in cota de 10%, aplicat asupra venitului brut platit in contul platilor anticipate datorate de beneficiarul venitului.
Potrivit prevederilor art. 51, alin. 2, lit. b si alin. 4, din O.U.G. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile aduse prin O.U.G. 107/2005, persoana asigurata are obligatia platii unei contributii in cota de 6,5%, aplicata la venitul realizat, dar nu mai putin de un salariu minim brut pe tara pentru fiecare luna, daca este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia.
In acest sens, persoana asigurata se va prezenta, cu un exemplar din contractul de mandat, la Casa de Asigurari de Sanatate si va incheia cu aceasta un contract de asigurare.
octombrie 2005

 

              Simona, economist  
Intrebare: 
Pentru inchiderea unui punct de lucru si deschiderea altui punct de lucru, ce acte sunt necesare?

Raspuns:
Documentele necesar a fi prezentate la D.G.F.P. Timis pentru inchiderea unui punct de lucru sunt: certificatul de mentiuni, act aditional sau hotarare A.G.A., incheierea de la O.R.C., certificatul de inregistrare a societatii mama, un dosar cu sina, doua declaratii sedii secundare si doua borderouri.
Pentru deschiderea punctului de lucru sunt necesare: certificatul de mentiuni, certificatul constatator, act aditional sau hotarare A.G.A., incheierea de la O.R.C., certificatul de inregistrare, contract inchiriere/comodat sau, dupa caz, extras CF, o declaratie pe propria raspundere privind numarul de angajati, un dosar cu sina, doua declaratii pentru sedii secundare, doua borderouri.
octombrie 2005

 

              Simona, economist  
Intrebare: 
Care este cuantumul diurnei in tara si in strainatate?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 21, alin. 3, lit. b din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, sunt deductibile cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice, in cazul in care contribuabilul realizeaza profit in exercitiul curent si/sau precedent. In situatia in care contribuabilul inregistreaza pierdere contabila din cumularea rezultatului contabil curent cu cel reportat, deductibilitatea cheltuielilor de transport, cazare si indemnizatia acordata salariatilor sunt limitate la nivelul stabilit pentru institutiile publice.
Potrivit O.M.F. 1817/2003, nivelul diurnei pentru institutiile publice in cazul deplasarilor in Romania este de 10,52 lei RON; cuantumul diurnei pentru deplasarile in strainatate este diferit de la o tara la alta, conform H.G. 518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
octombrie 2005

 

              Delia Draghia, economist  
Intrebare: 
Cheltuielile privind contributia la asigurarile sociale platite de membrii unei asociatii familiale se pot scadea din Registrul de incasari si plati? Care este limita deductibila a acestora?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 48, pct. 38, din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarile sociale, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru asigurarile sociale de sanatate, pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si alte contributii obligatorii pentru contribuabil si angajatii acestuia reprezinta cheltuieli deductibile fiscal. In contextul legislativ prezentat, contributia la asigurarile sociale platita de membrii asociatiei va fi inscrisa in coloana de plati din Registrul de incasari si plati. Pentru determinarea venitului net din asociere din venitul brut realizat se va scadea si cheltuiala cu contributiile obligatorii.
octombrie 2005

 

              Alina, economist  
Intrebare: 
Exista un cuantum maxim al penalitatilor de intarziere la plata facturilor pentru utilitati si chirii?

Raspuns:
Penalitatile de intarziere la plata facturilor pentru utilitati si chirii sunt stabilite in contractele incheiate cu furnizorii, fara a exista un plafon maxim.
octombrie 2005

 

              Daniela, contabil  
Intrebare: 
Am incasat de la Directia Agricola subventii calamitati, conform L 381/2002. Se plateste TVA la suma incasata sau se calculeaza TVA colectata din suma incasata?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 137, pct. 17, alin. 4 din H.G. 44/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu intra in baza de impozitare a T.V.A. subventiile care nu sunt legate direct de pretul de vanzare al bunurilor livrate sau al serviciilor prestate.
In contextul legislativ prezentat, pentru subventiile acordate de la bugetul de stat, prin Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, destinate despagubirii producatorilor agricoli si subventionarii primelor de asigurare, ca urmare a efectelor negative ale fenomenelor naturale si ale bolilor prevazute la art. 2 din Legea nr. 381/2002, nu se colecteaza T.V.A.
octombrie 2005

 

              Monica, economist  
Intrebare: 
In cazul in care am gresit declaratia 300 Decont de TVA, cum modific programul de declaratii fiscale?

Raspuns:
Programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru editarea deconturile de T.V.A. nu permite trecerea de la depunere lunara la depunere trimestriala, sau invers, in cursul aceluiasi an fiscal.
Pentru corectarea eroarii mentionate trebuie stearsa societatea din programul de asistenta si, apoi, reintroduse toate datele corect.
octombrie 2005

 

              Natalia, contabil  
Intrebare: 
Am o societate care produce panouri din lemn (cumpara semifabricat, pe care il lipeste si face panouri din lemn). Sunta cestea supuse sau nu taxarii inverse?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 160^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere mentiunea ca panourile din lemn se folosesc la fabricarea mobilei, furnizorii si beneficiarii, daca sunt inregistrati ca platitori de T.V.A., sunt obligati sa aplice masurile simplificate de la articolul mentionat mai sus.
03.10.2005

 

              Monica, economist  
Intrebare: 
Cum se inregistreaza sprijinul financiar acordat producatorilor agricoli (5.000 lei/l de motorina), daca pe factura este calculat si T.V.A.?

Raspuns:
Potrivit prevederilor Ordinului 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, inregistrarea in contabilitate a facturii de motorina subventionata pentru producatorii agricoli este:
% = 401 valoarea totala a facturii
3022 valoarea motorinei - subventia
4426 T.V.A. aferenta
Dumneavoastra, ca producator agricol, veti inregistra in contabilitate motorina achizitionata la valoarea diminuata cu valoarea subventiei (valoarea totala fara T.V.A.), aceasta valoare reprezinta pretul de achizitie a motorinei.
03.10.2005

 

              Monica, economist  
Intrebare: 
In cazul in care o microintreprindere ce are un angajat (jurist, cu doua ore pe zi), dar nu are activitate, si doreste regim de declarare derogatoriu, incepand cu 1 august 2005 (data de la care nu mai are angajat), in momentul in care doreste incetarea acestui regim si angajeaza personal, ramane microintreprindere?

Raspuns:
Potrivit art. 104, pct. 7, coroborat cu art 109, alin. 3 din H.G. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, daca pe parcursul anului fiscal una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, contribuabilul are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv acelasi regim de impozitare si incepand cu anul fiscal urmator sa nu mai aplice impozitul pe venit, chiar daca ulterior indeplineste conditiile.
Potrivit prevederilor art. 103, pct. 2 din hotararea mai sus mentionata, persoanele juridice care au un singur angajat care demisioneaza in cursul unei luni, conditia privind numarul de angajati se considera indeplinita daca in cursul lunii urmatoare este angajat un alt salariat.
In contextul legislativ prezentat mai sus, intrucat societatea in luna august nu a angajat o alta persoana, are obligatia de a pastra acest regim de impozitare pe tot parcursul anului 2005, urmand ca incepand cu data de 1 ianuarie 2006 sa calculeze impozit pe profit, fara posibilitatea de a mai reveni la acest sistem de impunere.
03.10.2005

 

              Preda Loredana, economist  
Intrebare: 
Cheltuielile reprezentand tichete de masa acordate angajatilor sunt cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, in situatia in care angajatul inregistreaza obligatii bugetare restante?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 21 alin. ( 3) lit. e) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cheltuielile reprezentand tichetele de masa acodate de angajatori potrivit legii (respectiv Legea 142/1998, cu modificarile si completarile ulterioare), sunt deductibile la calculul profitului impozabil, chiar in conditiile in care societatea inregistreaza obligatii bugetare restante.
03.10.2005

 

              Iulius, economist  
Intrebare: 
As dori sa aflu daca de la 1 ianuarie 2006 toate societatile vor trece la impozit pe profit? Daca da, imi puteti spune si unde scrie acest lucru?
O alta intrebare: daca o societate a obtinut profit in 2004 si a hotarat ca o parte sa fie folosit pentru investitii, iar o parte ca dividente, acum mai poate face o modificare astfel incat partea din profit ce este alocata investitiilor sa fie folosita tot ca dividende? Se mai pote face o alta hotarare a asociatilor?

Raspuns:
Pana in prezent nu exista nici o reglementare legala cu privire la faptul ca incepand cu data de 1 ianuarie 2006 toate societatile vor deveni platitoare de impozit pe profit.
In cazul in care adunarea generala a asociatilor a hotarat repartizarea profitului aferent anului 2004 pentru dezvoltare si pentru dividende, conform art. 19 alin. (3) din Legea 82/1991, republicata, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv in anul 2005, repartizarea profitului pe destinatii trebuia inregistrata in contabilitate astfel:
117 = 457
si
117 =1068
In opinia noastra, o noua hotarare a asociatilor poate modifica destinatia initiala data profitului, respectiv de la fond de dezvoltare la dividende, cu toate obligatiile ce decurg din aceasta.
03.10.2005

 

              Daniela, contabil  
Intrebare: 
Pretul de productie pentru un kilogram de porumb a fost de 0,43 lei, noi il vindem la pretul de 0,28 lei + TVA. Pierderea pe care o realizam este fiscala sau doar contabila?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. In speta prezentata de dumneavoastra, cheltuiala este deductibila fiscal, iar daca beneficiati de subventii pentru diferente de pret, acestea reprezinta venituri impozabile.
03.10.2005

 

              Radu, economist  
Intrebare: 
O firma cu obiect principal de activitate Codul CAEN 7414 (consultanta pentru afaceri si management) poate intocmi evidente contabile, pe computer, la alte firme cu cifra de afaceri sub 50.000 euro, in varianta in care administratorii acestor firme vor semna acele evidente?

Raspuns:
Potrivit Ordinului 601/2002 privind clasificarea activitatilor din economia nationala, activitatile de contabilitate, revizie contabila si consultanta in domeniul fiscal sunt incadrate la Codul CAEN 7412.
In opinia noastra dumneavoastra, nu puteti intocmi evidente contabile pentru alti agenti economici, intrucat nu aveti in obiectul de activitate asemenea activitati.

 

              Economist  
Intrebare: 
In situatia in care in anul 2004 am majorat capitalul social al societatii din profitul net al anului 2003, cum este corect sa procedem:
  1. repartizam direct profitul net, drept majorare de capital social?
  2. repartizam profitul net actionarilor drept dividende, cu achitarea impozitului aferent, urmand ca actionarii sa participe cu aceste dividende la majorarea de capital social?


Raspuns:
In functie de hotararea adunarii generale a asociatilor, profitul net poate fi distribuit pentru majorarea capitalului social, fara a exista vreo obligatie de impunere, daca se realizeaza o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifica procentul de detinere a titlurilor de participare ale oricarui participant la persoana juridica, asa cum prevad dispozitiile art. 7, alin.1, pct.12, litera a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Capitalul social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii se impune ca dividend la momentul lichidarii societatii, conform prevederilor art. 27 alin.(2) pct. 83 din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.

 

              F.A., contabil  
Intrebare: 
Un asociat nerezident al unei firme poate lua dividende in avans? Acelasi asociat, poate fi o persoana fizica autorizata in domeniul prestarilor de servicii (consultanta)?

Raspuns:
Conform prevederilor art. 67 pct. (3) si art. 111 pct. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, dividendele se platesc asociatilor dupa aprobarea bilantului contabil de catre adunarea generala a asociatilor.
Persoanele fizice se pot autoriza in vederea desfasurarii de activitati economice independente, cu conditia respectarii prevederilor H.G. nr. 1766/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, in cazul in care activitatea respectiva se regaseste in Nomenclatorul cuprins in Aneaxa 1 la aceste Norme.

 

              Daniela, contabil  
Intrebare: 
Un SRL cu asociat unic strain poate lua un imprumut de la o banca din tara sa, in numele societatii, si sa vireze banii in contul din Romania? Precizez ca am importat utilaje pe care le-am achitat direct din imprumut, iar in Romania am achitat doar TVA. Inregistrez in contabilitate extrasul din tara de unde a fost luat imprumutul?

Raspuns:
Daca societatea obtine un credit dintr-o tara straina, iar plata importului s-a realizat direct de catre banca straina, in opinia noastra, in contabilitate se inregistreaza achitarea furnizorului in baza documentelor de plata emise de banca din strainatate.

 

              P. L., economist  
Intrebare: 
In cazul in care o societate platitoare de impozit pe profit inregistreaza pierdere contabila si fiscala, este obligata sa calculeze impozit pe profit la cheltuielile nedeductibile?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.
In situatia in care cheltuielile sunt mai mari decat veniturile, rezulta pierdere contabila. La aceasta se adauga cheltuielile nedeductibile si se scad veniturile neimpozabile, rezultand profit impozabil sau pierdere fiscala.
Prin urmare, daca societatea inregistreaza pierdere fiscala pe perioada de referinta (pierdere care include si cheltuielile nedeductibile), nu este cazul calcularii impozitului pe profit la cheltuielile nedeductibile.

 

              Daniela, contabil  
Intrebare: 
Pot inregistra in luna iulie o factura de la Romtelecom, emisa in 30.06.2005? Eu am inchis luna iunie, iar factura a ajuns mai tarziu. Pot deduce TVA si inregistra cheltuiala aferenta lunii iunie in luna iulie?

Raspuns:
Puteti inregistra o factura fiscala din luna iunie in luna iulie. Taxa pe valoarea adaugata se deduce in luna iulie (data inregistrarii in contabilitate), prestarea de servicii inregistrandu-se in decontul de TVA la rubrica "Regularizari". Cheltuiala se inregistreaza in luna iulie (data inregistrarii in contabilitate) si se depune declaratie rectificativa la luna iunie, daca este cazul, pentru impozitul pe profit datorat.
Va facem cunoscut ca, potrivit Legii nr. 82/1991, republicata, constituie contraventie neinregistrarea in contabilitate a operatiunilor efectuate in perioada la care se refera.

 

              C.D., Lugoj  
Intrebare: 
In situatia in care in cursul anului 2005 nu se emite nici o hotarare A.G.A. de repartizare la dividende a profitului anului 2004, dar o astfel de hotarare se va emite abia in 2006, mai exista obligatia legala de a vira impozitul de 10% pe dividende pana la data de 31 decembrie 2005, conform art. 36 din Codul Fiscal?

Raspuns:
In situatia in care s-a hotarat repartizarea profitului pe dividende, impozitul pe dividende de 10% trebuie virat pana la data de 25 a lunii urmatoare ridicarii dividendelor, iar daca acestea nu au fost ridicate, cel mai tarziu pana la 31 decembrie 2005.
Daca profitul ramane nerepartizat, impozitul se va vira la data platii dividendelor sau cel tarziu pana la sfarsitul anului in care se hotaraste repartizarea profitului la dividende.

 

              C.D., Lugoj  
Intrebare: 
In situatia in care profitul anului 2004 ramane nerepartizat, adica in sold la contul 117 (creditor) si dupa data de 30.04.2005, A.G.A. poate ca ulterior acestui termen sa emita o hotarare de repartizare a profitului anului 2004 la dividende, adica inregistrarea 117=457 si 121=129 sa se efectueze si dupa data de 30.04.2005?

Raspuns:
In anul urmator se fac inregistrarile contabile:
121 = 129
Repartizarea profitului pe destinatiile hotarate de A.G.A.:
117 = %
457
1068
...
Facem mentiunea ca daca se dorea ca profitul anului 2004 sa ramana nerepartizat, urmand ca repartizarea sa se faca la o data ulterioara, in P.V. al A.G.A. trebuia mentionat acest lucru. In acest caz, contul 121 ramanea cu sold creditor, urmand ca in anul urmator sa se faca inregistrarea contabila:
121 = 117.
Profitul se repartiza pe destinatii la data la care se dorea acest lucru.

 

              C.D., Lugoj  
Intrebare: 
In luna decembrie 2004 s-a efectuat inregistrarea contabila 129=117 cu valoarea profitului contabil (fondul de rezerve legal constituit, de max. 20% din capitalul social, a fost constituit si inregistrat in anii anteriori). In anul 2005, adunarea generala a asociatiilor avea sau nu avea obligatia ca pana la 30.04.2005 sa hotarasca repartizarea (la dividende, dupa dorinta asociatilor) a profitului aflat, la 31.12.2004, in soldul creditor al contului 117? De asemenea, poate Adunarea Generala sa aprobe si sa emita o hotarare in sensul ca soldul contului 117 (profitul) de la 31.12.2004 sa ramana nerepartizat?

Raspuns:
Daca in luna decembrie 2004 s-a efectuat inregistrarea contabila:
129 = 117,
se considera ca pana la depunerea bilantului contabil A.G.A. a hotarat repartizarea profitului.

 

              Andrada, contabil  
Intrebare: 
Bonurile fiscale (in afara de cele pentru combustibil si cele pentru taxi) neinsotite de factura fiscala reprezinta cheltuieli deductibile?

Raspuns:
Potrivit pevederilor art. 6, alin. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document ce sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
Potrivit prevederilor art. 2, alin. 1 din Ordinul 903/2000 privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila, in vederea inregistrarii in contabilitate a bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, unitatile emitente vor completa, pe partea de verso a bonului, urmatoarele informatii: denumirea, adresa, si codul fiscal al cumparatorului, aplicand, totodata, stampila unitatii.
In acest context legislativ, in opinia noastra, pentru cheltuieli poate fi inregistrat bonul fiscal ce cuprinde datele de mai sus, insa nu poate fi dedusa taxa pe valoarea adaugata. Mentionam insa ca, la solicitarea beneficiarului, vanzatorul sau prestatorul este obligat sa emita factura fiscala, caz in care factura reprezinta documentul fiscal de inregistrare in contabilitate si de deducere a TVA.

 

              Ramona, economist  
Intrebare: 
Ce acte sunt necesare pentru achizitia registrului unic de control? Trebuie sa fie vizat de Finante? Pentru punct de lucru in Bucuresti se poate cumpara registrul de la Finante Timis?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 din O.U.G. 232/2003, registrul unic de control se elibereaza, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe baza codului unic de inregistrare - in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili.
Registrul unic de control se numeroteaza, se sigileaza si se pastreaza de reprezentantul legal al unitatii verificate sau de inlocuitorul acestuia.
In contextul legislativ prezentat, pentru punctul de lucru din Bucuresti se poate cumpara registrul unic de control de la Administratia Finantelor Publice Timisoara doar daca sediul social al societatii este in Timisoara.
Registrul unic de control nu se vizeaza de catre organul fiscal teritorial.

 

              Dana, economist  
Intrebare: 
In situatia in care administratorul crediteaza societatea, se utilizeaza dispozitie de incasare sau chitanta?

Raspuns:
Potrivit prevederilor Ordinului nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar - contabile, dispozitia de incasare/plata serveste ca:
- dispozitie pentru casierie, in vederea achitarii in numerar a unor sume, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum si a diferentei de incasat de catre titularul de avans in cazul justificarii unor sume mai mari decat avansul primit, pentru procurare de materiale etc;
- dispozitie pentru casierie, in vederea incasarii in numerar a unor sume care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare;
- document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate, in cazul platilor in numerar efectuate fara alt document justificativ.
Potrivit prevederilor H.G. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, chitanta serveste ca:
- document justificativ pentru depunerea unei sume in numerar la casieria unitatii;
- document justificativ de inregistrare in registrul de casa si in contabilitate.
In contextul legislativ prezentat, pentru suma incasata se utilizeaza chitanta si, in functie de organigrama societatii, se poate sau nu utiliza si dispozitia de incasare catre caserie, ca anexa la chitanta.

 

              Mihaela, economist  
Intrebare: 
Ce implicatii are faptul ca un punct de lucru are cod fiscal?

Raspuns:
Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, potrivit prevederilor art. 26, alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, pentru persoanele juridice cu sediul in Romania care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este persoana juridica, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plata impozitului se face, potrivit legii, de catre sediile secundare (cu peste cinci salariati) ale persoanei juridice.
In contextul legislativ prezentat mai sus, plata contributiilor (C.A.S., C.A.S.S., Somaj) se va face de catre societatea "mama", iar impozitul pe salarii va fi virat la unitatea fiscala in raza careia este situat sediul secundar.
La unitatea fiscala a sediului secundar se va depune, lunar, si declaratia 100 - cu impozitul pe salarii datorat.

 

              Ramona, economist  
Intrebare: 
Pentru o societate care are ca obiect de activitate 5263 – comert cu amanuntul, dar nu prin magazine, este obligatorie utilizarea casei de marcat?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 1, al. 1 din O.U.G. 28/1999, republicata, privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, agentii economici care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul, precum si prestari de servicii direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
Potrivit prevederilor art. 2, lit. k, din ordonanta mai sus mentionata, se excepteaza de la obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu, efectuate de catre magazine.
In contextul legislativ prezentat, daca activitatea de vazare cu amanuntul se desfasoara prin comis-voiajori (conform cod CAEN 5263), nu aveti obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

 

              F.O.  
Intrebare: 
Trebuie modificata casa de marcat pentru a exprima valoarea in leul nou? Si de cand?

Raspuns:
Potrivit prevederilor O.M.F. 1840/2004 pentru aprobarea precizarilor referitoare la unele masuri pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004, incepand cu data de 1 iulie 2005, contabilitatea se tine in lei noi, denumiti, potrivit legii, lei.
Operatiunea de conversie se efectueaza astfel:
- fie prin rotunjirea sumelor la ordinul sutelor, in plus - pentru valori mai mari de 50, inclusiv, respectiv, in minus - pentru valori mai mici de 50, urmata de impartirea la 10.000 (zece mii) a sumelor astfel rezultate;
- fie prin impartirea sumelor la 10.000 (zece mii), urmata de rotunjirea zecimalelor sumelor astfel obtinute la a doua zecimala (banul), prin adaos sau lipsa, astfel: suma rezultata in urma impartirii ce depaseste 0,0050 lei noi, inclusiv, se rotunjeste la 0,01 lei noi, iar suma mai mica de 0,0050 lei noi se rotunjeste la 0 (zero) lei noi.
In cazul in care pe casa de marcat aveti introduse in memorie preturile, trebuie sa luati legatura cu firma care asigura service-ul, pentru efectuarea conversiei; daca codurile se introduc manual, concomitent cu preturile produselor, la fiecare vanzare, introducerea preturilor, incepand cu data de 01.07.2005, se va efectua dupa operatiunea de conversie, astfel incat pe casa de marcat se vor marca doar preturile noi.

 

              Daniela, contabil  
Intrebare: 
Societatea detine teren agricol in proprietate, pe care il vinde. In acest caz se colecteaza TVA?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 160^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile aduse prin OG nr.83/2004, furnizorii si beneficiarii terenurilor si cladirilor sau partilor din cladire au obligatia sa aplice masurile de simplificare prevazute de acest articol. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri prevazute mai sus, furnizorii sunt obligati sa inscrie mentiunea <<taxare inversa>>. Furnizorii si beneficiarii evidentiaza taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor livrari, respectiv achizitii, in jurnalele de vanzari si de cumparari, concomitent, si o inscriu in decontul de taxa pe valoarea adaugata, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, fara a avea loc plati efective intre cele doua unitati in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata.

 

              A.C.  
Intrebare: 
Pana in anul 2003 o societate a obtinut profit. La finele anului 2004, societatea a inregistrat pierdere (dupa ce in cursul anului, lunar avea cand profit, cand pierdere).
S-au acordat tichete de masa pe tot anul 2004. Pentru anul 2005, deoarece la 31.12.2004 a inregistrat pierdere, nu se mai pot acorda tichete de masa tot anul?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 5 si 6 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii pot acorda tichete de masa salariatilor proprii pentru zilele efectiv lucrate.
Legea nu conditioneaza acordarea tichetelor de masa de rezultatul financiar al societatii, respectiv profit sau pierdere.

 

              F. E.  
Intrebare: 
Situatie juridica:
- S.C. X are în proprietate un produs, cu privire la care primeste, de la un partener exter o oferta de cumparare a produsului, dorind sa intre în proprietatea lui, si in acelasi timp sa lase produsul la S.C. X, pentru a fi utilizat exclusiv în interesul clientului extern, pentru îndeplinirea comenzilor ulterioare pe care le va emite catre S.C. X. Dreptul de proprietate asupra bunului ar fi al clientului extern, S.C. X avand doar un drept de folosinta.
Întrebare: vanzarea produsului catre clientul extern se poate efectua fara exportul propriu-zis al marfii odata cu emiterea facturii privind pretul acestuia? (exportul s-ar realiza, conform contractului intervenit intre parti,dupa încetarea raportului contractual)

Raspuns:
Vanzarea produsului catre partenerul extern este posibila chiar daca produsul ramane in tara. Nu poate fi insa vorba de un export pana cand produsul nu paraseste teritoriul Romaniei.

 

              Miki  
Intrebare: 
In cazul vanzarii unei publicatii catre o alta societate, care este perioada de amortizare?

Raspuns:
Duratele normale de functionare a mijloacelor fixe si, respectiv, perioada de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale sunt prevazute in H.G. 2139/2005.

 

              A.M., economist  
Intrebare: 
Care este pentru anul fiscal 2005 nivelul procentual maxim deductibil al dobanzilor aferente contractelor de imprumut in valuta, contractate cu alte enititati decat bancile comerciale etc., asa cum prevede art. 23 alin.5 lit.b) din Codul fiscal?

Raspuns:
Potrivit prevederilor Titlului II - Impozit pe profit, pct. 68 si 69 din H.G. 84/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, in cazul in care gradul de indatorare este mai mic sau egal cu trei, cheltuielile cu dobanzile si pierderea neta de curs valutar sunt deductibile integral, dupa ce s-au facut ajustarile prevazute la art. 23 alin. (5) din Codul fiscal.
Daca gradul de indatorare este mai mare decat trei, suma cheltuielilor cu dobanzile si cu pierderea neta din diferente de curs valutar este nedeductibila in perioada de calcul a impozitului pe profit, urmand sa se reporteze in perioada urmatoare, devenind subiect al limitarii prevazute la art. 23 (1) din Codul fiscal, pentru perioada in care se reporteaza.
In conformitate cu prevederilor art. 23(5), lit. b din O.G. 83/2004, in cazul imprumuturilor obtinute de alte entitati, nivelul ratei dobanzii anuale pentru imprumuturile in valuta se actualizeaza prin Hotarare de Guvern. La punctul 70 din H.G. 84/2005 se mentioneaza ca pentru anul fiscal 2005, nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta este de 7%.

 

              Florica, economista  
Intrebare: 
O persoana impozabila (societate comerciala ce are ca obiect de activitate vanzarea cu amanuntul a produselor alimentare si nealimenare) care a aplicat regimul special de scutire TVA prevazut la art.152 din Codul Fiscal si trece la aplicarea regimului normal de TVA are dreptul de deducere la data inregistrarii ca platitor de TVA, a TVA-ului aferent marfii pe stoc, fiind indeplinite conditiile prevazute la art. 145 alin.12? Care sunt inregistrarile contabile in aceasta situatie?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 145 alin. 11 si 12 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, orice persoana impozabila, care a aplicat regimul special de scutire si ulterior trece la aplicarea regimului normal de taxa pe valoarea adaugata, are dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata la data inregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, pentru:
a) bunuri de natura stocurilor care se afla in stoc la data la care persoana respectiva a fost inregistrata cu platitor de taxa pe valoarea adaugata;


- bunurile respective urmeaza a fi folosite pentru operatiuni cu drept de deducere;
- persoana impozabila trebuie sa detina o factura fiscala care justifica suma taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor achizitionate.
Inregistrari contabile:
      % = 401
      371 in rosu
      4426 in negru conform sumelor inscrise in facturile fiscale.
sau direct
      371 = 4426 (T.V.A. deductibil din facturi) cu suma in rosu;
si la formarea pretului pentru vanzare
      371 = 4428 (T.V.A. aferenta) cu suma in negru.

 

              Gabriela  
Intrebare: 
Declaratiile 010 si 050 pot fi trimise si prin posta?

Raspuns:
Declaratia de mentiuni se depune la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata; data depunerii declaratiei de mentiuni este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz.

 

              Marius, economist  
Intrebare: 
Cheltuielile aferente transportului la si de la locul de munca mai sunt deductibile fiscal incepand cu anul 2005?

Raspuns:
Incepand cu anul fiscal 2005, conform prevederilor art. 21, alin 3, lit.c din Codul fiscal, modificat si completat de O.G. 83/2004, cheltuielile cu transportul salariatilor, la si de la locul de munca, nu intra in categoria cheltuielilor sociale cu deductibilitate limitata. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile, daca se face dovada ca sunt recuperate prin pretul produselor sau tarifelor practicate de dumneavoastra.

 

              Maria, economist  
Intrebare: 
Daca s-a marcat gresit o suma in casa de marcat fiscala, cum se face corectarea greselii?

Raspuns:
Potrivit prevederilor Hotararii nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, pentru corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal utilizatorul intocmeste un dosar care va cuprinde:
bulletsesizarea scrisa a persoanei care a efectuat gresit operatiunea, cu precizarea motivatiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum si a numarului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei si minutului emiterii acestuia;
bulletdecizia scrisa de aprobare a corectarii operatiunii gresit efectuate, emisa de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de alta persoana care raspunde de gestionarea patrimoniului unitatii;
bulletcopie de pe nota sau notele de receptie si constatare de diferente, intocmite de la ultima inventariere pana la zi, prin care a fost stabilit pretul cu amanuntul al produsului sau produselor inregistrate gresit in aparatul de marcat electronic fiscal;
bulletnota de contabilitate care reflecta operatiunea efectuata.

 

              Florica, economist  
Intrebare: 
Referitor la art.160.1 din Codul Fiscal - Masuri de simplificare, taxarea inversa, se aplica si la facturi emise pentru modernizari efectuate la cladiri luate cu chirie?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 160^1 alin. 1 si 2 din O.G. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si a pct. 13 din Legea nr. 494/2004 pentru aprobarea O.G. 83/2004, pentru vanzarile de cladiri sau parti de cladire, furnizorii si beneficiarii inregistrati ca platitori de T.V.A. au obligatia sa aplice masurile simplificate. Este considerata cladire orice constructie legata nemijlocit de sol.In contextul legislativ prezentat mai sus, facturarea modernizarilor efectuate la cladirile inchiriate nu intra sub incidenta art. 160^1, respectiv taxare inversa.

 

              Daniela, contabil  
Intrebare: 
Asociatul unic poate ridica in cursul anului dividende in avans?

Raspuns:
Dividendele se pot ridica numai dupa aprobarea bilantului contabil, in cursul anului existand posibilitatea ca asociatul unic sa-si stabileasca o indemnizatie lunara, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale.

 

              Serban VERON  
Intrebare: 
Se mai depune declaratie inventar la 31.12 2004? Daca da, de unde se poate lua programul informatic si care este termenul de depunere?

Raspuns:
In conformitate cu prevederile art. 13 din O.M.F. 1644/2003 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din O.G. 86/2003, referitoare la activitatile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentand contributii sociale, declaratia inventar se depune la organul fiscal teritorial, pana la data de 15.02.2004, numai de catre platitorii de contributii sociale care la data de 31.12.2003 inregistreaza obligatii restante, reprezentand contributii sociale neachitate pana la data de 31.01.2004. Aceasta declaratie inventar nu se depune anual.

 

              Ana M, economist  
Intrebare: 
Pt.o microintreprindere (comert)care are sediul la domiciliul administratorului se pot trece pe firma cheltuielile de intretinere, telefon, utilitati? Cum se procedeaza?

Raspuns:
In conformitate cu prevederile art. 21, alin. (3), lit. m, din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui sediu aflat in locuinta personala a unei persoane fizice, folosita si in scop personal, sunt deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor puse la dispozitia societatii, in baza contractelor incheiate intre parti in acest scop.
Pentru utilitati, firma dumneavoastra poate incheia contracte directe cu furnizorii de aceste servicii sau acestea se pot stabili proportional cu suprafetele alocate sediului firmei si prevazute in contractul de inchiriere.

 

              Daniela PEPA  
Intrebare: 
Avind in vedere art. 83 din Codul de Procedura Fiscala, republicat, daca obligatiile de plata sint inregistrate in contabilitate conform documentelor primare (stat de plata, de exemplu), plata lor la ce valoare se va face, la valoarea nominala a obligatiei sau la valoarea ajustata? Daca platile se fac si se inregistreza in contabilitate la valoarea ajustata regularizarile se fac la sfarsit de an prin cont de venituri sau cheltuieli (deductibile sau nu in functie de natura obligatiei)?

Raspuns:
Incepand cu obligatiile aferente lunii ianuarie 2005, sumele de plata inscrise in declaratia 100 si decontul 300 vor fi rotunjite la 1.000 lei.
Plata acestor obligatii se va face la nivelul celor declarate (sume rotunjite). Diferentele in plus sau in minus rezultate din rotunjiri se vor inregistra in contabilitate pe seama veniturilor sau cheltuielilor, dupa caz.

 

              Ana, contabil  
Intrebare: 
Care sunt conditiile in care asociatul poate credita firma? Ce acte trebuie intocmite cu aceasta ocazie?

Raspuns:
Nu exista conditii stipulate expres prin acte normative de creditare a firmei de catre asociati. Cu ocazia creditarii firmei de catre asociati se intocmeste documentul de incasare, respectiv chitanta cod 14-4-1 (neplatitori TVA) sau chitanta fiscala cod 14-4-2 (platitori TVA).

 

              Lavinia Baros  
Intrebare: 
Care este O.G. care reglementeaza modificarea inventarierii?

Raspuns:
Inventarierea patrimoniului se efectueaza conform prevederilor O.M.F.P. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, ordin publicat in Monitorul Oficial nr. 1174 din 13.12.2004.

 

              G.P., consultant IT  
Intrebare: 
Care sunt conditiile necesare incheierii unui contract de imprumut intre doua firme?

Raspuns:
Doua firme pot incheia intre ele un contract de imprumut, cu conditia ca firma care acorda imprumutul sa aiba ca obiect de activitate « Creditarea pe baza de contract – Cod CAEN 6521 ».

 

              Marius, economist  
Intrebare: 
O scara de aluminiu achizitionata in decembrie 2004 cu o valoare de 20.000.000 lei este mijloc fix sau obiect de inventar? Mentionez ca aceasta a fost cumparata pentru a asigura buna desfasurare a lucrului la inaltime deci prin folosirea ei se previn accidentele de munca si bolile profesionale.

Raspuns:
In conformitate cu prevederile HG 1553/2003, scara din aluminiu achizitionata pentru desfasurarea activitatii, cu o valoare de intrare de 20 milioane lei, este mijloc fix, ce urmeaza a fi amortizat in functie de durata normala de functionare prevazuta de HG 2139/2004.

 

              Lavinia, economist  
Intrebare: 
De la 1ianuarie 2005 se aplica TVA (se deduce) pe facturile de achizitii de material lemnos sau pe facturile de vanzari (se colecteaza TVA), conform modificarilor Codului fiscal?

Raspuns:
Potrivit prevederilor pct. 13, alin. 2 din Legea nr. 494/2004 cu referire la art. 160^1 alin 2 si 3 din O.G. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal, pentru materialele lemnoase, furnizorii si beneficiarii inregistrati ca platitori de T.V.A. au obligatia sa aplice masurile simplificate.
In contextul legislativ prezentat mai sus, pentru vanzarile de materiale lemnoase, pe facturile emise veti inscrie mentiunea "taxare inversa", aceasta presupune ca furnizorii si beneficiarii vor evidentia T.V.A. in jurnalele de cumparari respectiv vanzari, in decontul de T.V.A. ca taxa deductibila si colectata, iar inregistrarea in contabilitate se va face: 4426 = 4427.
Decontarea facturii intre furnizori si beneficiari se va face la valoarea fara T.V.A.

 

              Nicoleta, economist  
Intrebare: 
In cazul in care programul de contabilitate editeaza si registru de casa, acesta este valabil ca si formular contabil sau este necesar si intocmirea registrului de casa manual?

Raspuns:
Potrivit prevederilor O.M.F.P. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, registrul de casa trebuie sa furnizeze obligatoriu urmatoarele informatii:
- denumirea unitatii;
- denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
- numarul curent, numarul actului de casa, numarul anexelor, explicatii, incasari, plati;
- report/sold ziua precedenta;
- semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.
In situatia in care, cu ajutorul programului informatic, registrul de casa furnizeaza informatiile enumerate mai sus, nu mai este necesara intocmirea acestuia si manual.

 

              Daniela, contabila  
Intrebare: 
Pentru ajutorul incasat de la bugetul de stat, de 300 lei /kg de orz vindut, se datoreaza TVA ?

Raspuns:
Potrivit prevederilor pct. 17, titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, subventiile primite de la bugetul de stat sau de la bugete locale, legate direct de pretul bunurilor livrate se includ in baza de impozitare a T.V.A.
Se considera subventii legate direct de pret daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) pretul este impus prin lege sau prin decizii ale consiilor locale;
b) subventia acordata este stabilita pe unitatea de masura a bunurilor livrate in sume absolute sau procentual.
In contextul legislativ prezentat mai sus, ajutorul incasat de la bugetul de stat, intra in baza de impozitare a T.V.A.

 

              Bea, economist  
Intrebare: 
Asociatul unei SRL platitoare de impozit pe venit poate sa inchirieze autoturismul propriu firmei la care este asociat? Exista limitari asupra chiriei? Este suficient un contract de inchiriere?

Raspuns:
Asociatul poate sa-si inchirieze autoturismul personal firmei la care este asociat.
Potrivit art. 81, alin. 2 din O.U.G. 138/2004 pentru modificarea si completarea Codului fiscal, contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. Declaratia privind venitul estimat se depune o data cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti.
Legislatia nu prevede un plafon maxim pentru chirie, aceasta o stabilesc partile, de comun acord.
Veniturile din cedarea folosintei bunurilor se impun conform prevederilor art. 62 alin. 2 din ordonanta mai sus mentionata.

 

              M.B.  
Intrebare: 
Formularul “Decont de cheltuieli“ poate fi utilizat pentru justificarea avansurilor primite de angajatii societatii pentru cumpararea de diverse materiale sau servicii prin centralizarea documentelor justificative?

Raspuns:
OMF nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, comune pe economie, prevede formularul Decont de cheltuieli (pentru deplasari externe) (cod 14-5-5). In opinia noastra, nu este gresita utilizarea formularului si pentru justificarea avansurilor primite de angajatii societatii.

 

              Dan, economist  
Intrebare: 
Care este cota de penalizare pt neplata la timp a TVA si a impozitului pe venit la microintreprindere. si daca pe linga aceste penalizari se platesc si amenzi in momentul unui control ?

Raspuns:
Potrivit art. 114 alin.(1) din OG nr.92/2003, republicata, pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere.
Potrivit art. 1 din HG nr. 67/29.01.2004, nivelul dobanzii datorate pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitori a obligatiilor de plata reprezentand impozite, taxe si alte contributii, precum si pe perioada pentru care au fost acordate inlesniri la plata este de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere.
Conform art. 120 alin. (1) din OG.nr. 92/2003, republicata, plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si/sau pentru fiecare fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare scadentei acestora pana la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor.

 

               
Intrebare: 
Sunt legi care sa specifice modul de inregistrare in contabilitate a operatiunilor pentru o firma de second-hand si pentru un sindicat?

Raspuns:
Pentru inregistrarea in contabilitate persoanele juridice prevazute la art. 27 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica prevederile Ordinului 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.
Pentru asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase, precum si pentru altele asemenea infiintate in baza unor legi speciale in scopul desfasurarii de activitati fara scop patrimonial reglementarile contabile aprobate prin Ordinul 1829/2003 sunt obligatorii.

 

              Dana MUNTEAN  
Intrebare: 
Cum inregistrez un furt de marfa dintr-o alimentara, avand in vedere ca furtul s-a produs in octombrie, iar solutionarea dosarului cu firma de asigurari in ianuarie. deci care vor fi inregistrarile contabile?

Raspuns:
In luna producerii furtului, respectiv octombrie, ati inregistrat in contabilitate:
descarcarea gestiunii % = 371
378
4428
607
iar in luna ianuarie, cand incasati asigurarea, veti inregistra:
5121 = 758

 

              E.T., operator  
Intrebare: 
Cum ramane cu deducerea personala lunara in cazul handicapului propriu (accentuat)- de la 1 ianuarie 2005? A fost eliminata sau pur si simplu a fost doar o scapare? Daca mai ramine valabila as vrea sa stiu care este cuantumul acesteia?

Raspuns:
Potrivit art. 56, alin. 2 din O.U.G. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, deducerea personala se acorda degresiv doar in functie de venitul lunar brut realizat, fara a tine cont de situatia proprie a angajatului (respectiv gradul de handicap).

 

              Dani, economist  
Intrebare: 
Se poate desfasura activitate si, daca da, care sunt taxele si impozitele datorate statului in urmatoarea situatie: se achizitioneaza componente auto de la un furnizor extern iar apoi vor fi vandute unui client extern fara a ca aceste componente sa tranziteze teritoriul Romaniei (nu este o activitate de intermediere!)

Raspuns:
In opinia noastra, o persoana juridica romana poate desfasura activitate de comert si in afara tarii.
In privinta impozitelor si taxelor: operatiunea nu intra in sfera de aplicare a TVA, intrucat locul de livrare a bunurilor nu este in Romania, potrivit prevederilor art. 126 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal; in functie de situatia agentului economic, respectiv platitor de impozit pe profit sau platitor de impozit pe venit, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, societatea va vira o cota de 16% asupra profitului impozabil (impozit pe profit) sau o cota de 3% (impozit pe venitul microintreprinderilor) calculata asupra veniturilor din orice sursa, cu exceptiile prevazute la art. 108 din Codul fiscal.
Alte impozite, taxe si contributii pe care societatea le datoreaza, in functie de situatia concreta (impozit pe salarii, contributii sociale etc.), potrivit prevederilor legale in vigoare.

 

              Ani, economist  
Intrebare: 
Incasarea unei facturi externe se poate face si in numerar sau numai prin contul bancar?

Raspuns:
Conform prevederilor Regulamentului nr.1/2004 al Bancii Nationale a Romaniei, incasarea facturilor externe care decurg din tranzactii de comert international cu bunuri si servicii, reprezinta operatiuni valutare care se pot efectua prin transfer bancar, in numerar sau prin orice alte modalitati de plata practicate de institutii de credit, in functie de natura operatiunii respective.

 

              Eduard Alexandrian  
Intrebare: 
In cazul in care au fost decontate cheltuielie de deplasare ale administratorului-asociat unic al firmei, ce se poate face?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 19 pct. 13 din HG nr. 44/2004, veniturile sau cheltuielile inregistrate eronat sau omise se corecteaza prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale careia ii apartin.
Conform OMF nr. 914/2003, declaratiile de impozite si taxe pot fi corectate de catre platitori, din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative la organul fiscal competent. Declaratia rectificativa nu mai poate fi depusa in cazul in care organele de control fiscal se deplaseaza la sediul societatii in vederea desfasurarii unui control fiscal.

 

              Gabriela  
Intrebare: 
Ce documente de atestare profesionala necesita obtinerea unei autorizatii de functionare in mod independent in dactilografiere si editare de date pe calculator?

Raspuns:
Informatiile de care aveti nevoie le puteti obtine de la Primaria Timisoara, institutie care eliberaza, in baza Legii 300/2004, autorizatiile pentru desfasurarea activitatilor independente de catre persoanele fizice.

 

              M.B., economist  
Intrebare: 
Daca un punct de lucru fara personalitate juridica, infiintat de catre o persoana juridica, are sub cinci angajati cu contract individual de munca, exista obligatia inregistrarii fiscale separate, la organul fiscal teritorial, a puncutului de lucru sau nu?

Raspuns:
In situatia in care punctul de lucru se infiinteaza intr-o localitate din alt judet decat cel al societatii mama, inregistrarea acestuia se face la Registrul Comertului din judetul in care se afla sediul social al societatii. Certificatul de mentiuni eliberat de Registrul Comertului se inregistreaza la organul fiscal unde este situat punctul de lucru. Punctului de lucru, avand sub cinci angajati, nu i se atribuie cod fiscal distinct.
Daca sediul societatii si punctul de lucru se afla in acelasi judet, inregistrarea punctului de lucru se va face doar la Registrul Comertului, acesta transmitand toate modificarile organului fiscal.

 

              Claudio Hamza  
Intrebare: 
Exista posibilitatea ca pentru a evita aglomeratiile de la ghiseele dvs din timisoara in ceea ce priveste restituirea diferentelor din IVG pe anul 2003, toate datelesi informatiile contribuabilului sa poata fi accesate electronic, iar in cazul in care exista diferente de plata de achitata de catre AFP timis catre persoana in cauza, acestea sa poata fi achitate in contul contribuabilului in urma declaratiilor pe care el le face on-line?

Raspuns:
Depunerea diverselor declaratii prin mijloace electronice on-line, la momentul actual, nu este inca posibila deoarece nu s-a reusit rezolvarea problemei semnaturii electronice; declaratiile, cu dischetele aferente, pot fi insa depuse si prin posta ; de asemeni, va recomandam depunerea lor la unitatea teritoriala, in primele zile ale lunii urmatoare celei pentru care se depun, pentru a se evita aglomeratia din zilele premergatoare scadentei de depunere.
In ceea ce priveste posibilitatea restituirii in contul contribuabilului a diferentelor rezultate din decizia de impunere anuala pentru 2003, exista aceasta posibilitate, cu conditia depunerii la A.F.P.Timisoara a unei cereri in acest sens, indicind contul bancar personal sau, dupa caz, contul de card, precizind in mod obligatoriu codul IBAN al contului.

 

              ICAS Timisoara  
Intrebare: 
Referitor la fisele fiscale pentru 2004, cum se marcheaza informatiile pentru femeile care sunt in crestere copil pina la doi ani, care nu platesc impozit?

Raspuns:
Potrivit art. 42, lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, indemnizatia pentru cresterea copilului pana la doi ani reprezinta un venit neimpozabil.
Potrivit prevederilor art. 61 alin 1 din legea mai sus mentionata, in fisele fiscale se cuprind informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii.
In contextul legislativ prezentat mai sus, pentru indemnizatia de crestere a copilului pana la doi ani, in fisa fiscala la capitolul V "Calculul impozitului pe veniturile din salarii", in coloana 1 si 2 se va inscrie 0.

 

              Mirela, contabil  
Intrebare: 
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, la art. 5 alin. 2 si capitolul I pct. 1 lit. a din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop lucrativ, aprobate prin OMF 2329/2001, prevad unitatile de cult in categoriile de persoane juridice fara scop lucrativ care pot organiza si conduce contabilitatea in partida simpla.
Reglementarile contabile pentru culte religioase care au obligatia sa conduca contabilitatea in partida simpla potrivit prevederilor OMF 2329/2001 se regasesc in OMF 1829/22.12.2003, publicat in Monitorul Oficial 66 bis/ 27.01.2004, la capitolele 1 si 2.
Conform acestor reglementari, registrele de contabilitate obligatorii sunt Registrul jurnal de incasari si plati (cod 14 - 1/A) si Registrul inventar (cod 14 - 1 -2).
Sistemul de contabilitate in partida simpla reprezinta ansamblul registrelor si documentelor contabile, legal reglementate, care servesc la inregistrarea in contabilitate, in mod obligatoriu, cronologic si sistematic, a operatiunilor economice consemnate in documentele justificative.
Persoanele juridice fara scop lucrativ care conduc contabilitatea in partida simpla nu intocmesc bilant contabil. In functie de necesitati, se pot utiliza si celelalte formulare stabilite prin OMF 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special.
In situatia in care unitatea de cult are angajati, depune lunar declaratia (100).
Potrivit art. 15 (3) din Legea Codului fiscal 571/2003 , organizatiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitatea economica realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10 % din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.
Organizatiile nonprofit care obtin venituri din activitati economice si depasesc limita mentionata platesc impozit pentru profitul corespunzator acestora.
Termenul de plata a impozitului pe profit anual este data 15 februarie, inclusiv, a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul, conform art. 34 alin. 3 din Codul fiscal.

Raspuns:
Avansul platit, precum si ratele de leasing se inregistreaza cronologic in Registrul jurnal de incasari si plati. Aceste plati nu reprezinta insa cheltuieli.
Amortizarea se face potrivit duratelor normale de functionare legale in vigoare, iar cheltuiala cu amortizarea fiscala se evidentiaza in Fisa pentru operatiuni diverse.
Venitul impozabil se va stabili ca diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile aferente, in cazul prezentat, amortizarea masinii. Veniturile si cheltuielile din contabilitatea proprie se preiau in declaratia speciala, iar venitul net rezultat se trece in declaratia de venit global.
Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului si ratelor achitate se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari si se preia in decontul de TVA la rubrica prevazuta pentru TVA deductibil.

 

              A.C.  
Intrebare: 
In cazul achizitionarii unui autoturism de catre o  PFA platitoare de TVA, cum trebuie sa inregistreze in contabilitate, in decontul de TVA si in declaratia de venit, valoarea avansului acordat,  rata de leasing, valoarea reziduala. Contractul de leasing a fost incheiat pentru o perioada de doi ani. PFA calculeaza amortizarea?

Raspuns:
Avansul platit, precum si ratele de leasing se inregistreaza cronologic in Registrul jurnal de incasari si plati. Aceste plati nu reprezinta insa cheltuieli.
Amortizarea se face potrivit duratelor normale de functionare legale in vigoare, iar cheltuiala cu amortizarea fiscala se evidentiaza in Fisa pentru operatiuni diverse.
Venitul impozabil se va stabili ca diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile aferente, in cazul prezentat, amortizarea masinii. Veniturile si cheltuielile din contabilitatea proprie se preiau in declaratia speciala, iar venitul net rezultat se trece in declaratia de venit global.
Taxa pe valoarea adaugata aferenta avansului si ratelor achitate se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari si se preia in decontul de TVA la rubrica prevazuta pentru TVA deductibil.

 

              Eugenia Ludvig, economist  
Intrebare: 
In legatura cu salariatii angajati de o microintreprindere, care au absolvit recent o forma de invatamant si pentru care AJOFM acorda un salariu minim pe economie, in urma incheierii unui contract. Care sunt inregistrarile contabile din punctul de vedere al unei microintreprinderi si daca aceste venituri sunt impozitate cu cota de 1,5%, respectiv 3% .

Raspuns:
Reflectarea in contabilitate a operatiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant:
a) 641= 421 - cu drepturile salariale cuvenite absolventilor
b) 437=741 - cu sumele deduse din contributia pe care angajatorul este obligat sa o vireze Fondului pentru plata ajutorului de somaj
c) 445=741 - cu sumele de recuperat in cazul in care suma necesara pentru acoperirea platii salariilor absolventilor este mai mare decat contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj.
Veniturile inregistrate in contul 741 trebuie sa le impozitati cu cota de 1,5 %, respectiv 3%.

 

              E. M., medic  
Intrebare: 
In legatura cu deducerile pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, acestea se pot acorda oricarui membru al familiei care locuieste in locatia respectiva? In cazul meu, locuiesc impreuna cu sotia la parintii mei care sunt pensionari si nu platesc impozit. Deoarece eu am primit salar de la un singur angajator, iar sotia de la doi, poate sa solicite ea deducerile respective, pe numele ei? Locuinta in care stam e pe numele parintilor mei, iar sotia mea are carte de identitate la aceasta adresa din iunie 2004, cu doua luni inainte de procurarea materialelor necesare lucrarilor de imbunatatire a confortului termic.

Raspuns:
Cheltuielile pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic, in limita sumei de 15.000.000 lei anual, se deduc din venitul anual global, asa cum se precizeaza la art. 86, alin.1, litera c, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Procedura de acordare a acestei facilitati este reglementata de HG 1234/05.08.2004 (M.O. 740/17.08.2004). Art. 5 din actul normativ mentionat anterior precizeaza ca deducerea reprezentand cheltuielile pentru reabilitarea termica a locuintei se acorda persoanei fizice care o detine in proprietate, pe baza documentelor justificative prevazute, astfel:
a) pentru locuinta detinuta de o singura persoana, deducerea se acorda proprietarului;
b) daca locuinta este detinuta in comun, deducerea se acorda fiecarui coproprietar contribuabil.
Facilitatea se acorda pentru veniturile supuse procedurii de globalizare in anul de impunere, pe baza documentelor care atesta efectuarea cheltuielilor in anul respectiv pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic al acesteia.
De mentionat ca sotia dumneavoastra este obligata sa depuna declaratia de venit global pentru anul 2004, realizand venituri de la mai multi angajatori, fara insa a putea beneficia de deducerile mentionate mai sus.
In concluzie, facilitatea se acorda proprietarului locuintei si nu altor locatari ai acesteia.

 

              Violeta, contabil  
Intrebare: 
O microintreprindere care in anul 2004 a avut un singur angajat aflat in concediu pentru cresterea copilului pana la 2 ani , mai poate fi microintreprindere in 2005? (persoana respectiva nu si-a pierdut calitatea de salariat , dar nu apar cheltuieli cu salarii in timpul anului, fiind deduse din CAS)

Raspuns:
In conformitate cu prevederile art 103, pct. 1 din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca, potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de munca, inscrise lunar in statele de plata si/sau in registrul general de evidenta a salariatilor.
In conformitate cu prevederile art. 51, din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, suspendarea din initiativa salariatului a contractului individual de munca pe perioada concediului pentru cresterea copilului pana la doi ani nu reprezinta incetarea contractului de munca.
In acest context legislativ, in opinia noastra, daca buna desfasurare a activitatii dumneavoastra nu a necesitat angajarea unei alte persoane pe perioada concediului pentru cresterea copilului pana la doi ani, conditia privind numarul de personal se considera indeplinita pentru incadrarea societatii la microintreprinderi si in anul 2005.

 

              Gyongyke KISS, Timisoara  
Intrebare: 
In cazul in care ca persoana juridica indeplinesc criteriile de marime prevazute in OMF nr. 94/2001 trebuie sa aplic reglementarile contabile prevazute de OMF 94/2001 sau poate aplica, in continuare, Reglementarile contabile simplificate, potrivit OMF nr. 306/2002?

Raspuns:
Potrivit art. 2 din Ordinul 1775/2004 privind unele reglementari in domeniul contabilitatii, persoanele juridice care indeplinesc conditiile de marime prevazute la art. 2 alin. 2 din O.M.F. 94/2001aplica aceste prevederi astfel:
a) societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si societatile nationale retrateaza situatiile financiare ale anului 2004, urmand sa aplice efectiv reglementarile contabile mentionate de la data de 01.01.2005;
b) celelalte societati care indeplinesc criteriile de marime prevazute la art. 2, alin. 2 din O.M.F. 94/2001, altele decat cele mentionate la lit. a, pot opta pentru aplicarea reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene;
c) pentru societatile care au indeplinit conditiile de marime prevazute la articolul mentionat mai sus si care au aplicat pana acum prevederile O.M.F. 94/2001, sunt obligate in continuare sa aplice acest ordin.

 

              M. Bistrean, Lugoj  
Intrebare: 
Va rugam sa ne indrumati cu privire la procedurile care trebuiesc urmate in urmatorul caz: beneficiarul extern a comandat un utilaj care va trebui predat unei societati romanesti . Utilajul va fi proprietatea beneficiarului extern dar va nu va parasi teritoriul Romaniei.
In acest caz va fi necesara colectarea TVA ?

Raspuns:
Intrucat utilajul nu paraseste teritoriul Romaniei, nu reprezinta un export efectiv, caz in care trebuie sa intocmiti invoice si factura fiscala cu TVA, urmand sa colectati TVA respectiva.

 

              Florica, economist  
Intrebare: 
Cum se inregistreaza evaluarea datoriei (imprumut + dobanda + avans) la un contract de leasing financiar la data incheierii exercitiului financiar? Mentionez ca acest contract de leasing este incheiat cu o societate juridica romana, valoarea contractului fiind stabilita in EUR, iar plata se efectueaza in lei la cursul de referinta al BNR valabil la data emiterii facturii, majorat cu 1%. Avansul s-a platit tot in lei, reprezentand c/v in lei la cursul mentionat mai sus a unei sume in EUR.

Raspuns:
Evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Pentru respectarea principiului independentei exercitiului, creantele si datoriile pentru care prin contractele incheiate intre parti se prevede ajustarea sumelor de incasat sau de platit in functie de cursul unor valute, acestea se evalueaza la sfirsitul exercitiului in functie de evolutia cursului valutar la aceasta data, iar diferentele rezultate se evidentiaza pe seama veniturilor, respectiv a cheltuielilor din exploatare, dupa caz.
Actualizarea datoriei (imprumut si dobinda) la data de 31 decembrie:
% = 408
658
666
Primirea facturii la scadenta pentru diferentele de pret si TVA aferenta:
% = 401 valoarea diferentelor de pret, plus TVA
408 diferenta de pret pina la data de 31 dec.
658 diferenta de pret intre data de 31 dec. si data scadentei 659 diferenta de pret intre data de 31 dec. si data scadentei

 

              M.G., economist  
Intrebare: 
Ar fi ideal ca pe acest site sa se gaseasca si formulare tipizate (in format electronic) pentru TOATE documentele necesare interactionarii contribuabilului cu DGFP Timis. Timp si bani economisiti si de noi si de voi.

Raspuns:
Majoritatea formularelor tipizate, ce privesc, in special, obligatiile declarative ale contribuabilului, se regasesc pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, in cazul in care rubrica noastra de Formulare nu o apreciati drept satisfacatoare.

 

              Vesna, Timisoara  
Intrebare: 
Daca o firma, infiintata in luna septembrie, nu a avut activitate, ce fel de declaratie trebuie sa depuna? Sunt formulare tipizate sau intocmite de firma ca nu a avut activitate.

Raspuns:
Potrivit prevederilor Ordinului 281/2001 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat" aveti obligatia de a depune declaratia trimestrial, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentand impozit pe profit datorat (chiar daca acesta este 0).
Declaratia se depune in format electronic, la organul fiscal competent. Formatul electronic al declaratiei se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent, pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibila MS-DOS. Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
Programul de asistenta este pus la dispozitie contribuabililor gratuit, de unitatile fiscale subordonate, sau poate fi descarcat de pe web-site-ul nostru (rubrica Formulare, subrubrica Programme informatice) si de pe cel al Ministerului Finantelor Publice (www.mfinante.ro).

 

              C.B., A.B. - Timisoara  
Intrebare: 
Cui ar trebui sa ma adresez pentru a obtine informatii privind incasarea diferentei de impozit pe venitul global?

Raspuns:
- organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul contribuabilul emite, pe baza datelor din declaratia de venit global depusa de contribuabil si a celorlalte informatii aflate la dispozitia sa, "Decizia de impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania", cod 14.13.02.13/a;
- restituirea diferentelor de impozit se face in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, asa cum se mentioneaza la art. 106 alin.1^1 din O.G. 92/2003, actualizata, privind Codul de procedura fiscala;
- diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.
In concluzie, daca dumneavoastra aveti domiciliul in Timisoara, organul fiscal care a emis decizia de impunere este A.F.P.Timisoara, Calea Buziasului nr.11 A. Pentru a obtine informatiile dorite va puteti adresa si telefonic la numerele 290500 sau 290631, interior 308.

 

              Florica, economista  
Intrebare: 
La inregistrarea datoriilor prescrise de la furnizori, ce regim are TVA-ul din facturile respective? Este necesara colectarea TVA-ului sau intreaga suma neachitata se inregistreaza in contul 758-Alte venituri din exploatare?

Raspuns:
Datoriile prescrise catre furnizori se vor inregistra in contul 758 – alte venituri din exploatare, fara a colecta TVA aferenta, TVA fiind colectata deja de catre furnizorul dumneavoastra.

 

              Radu BULIGAN, medic  
Intrebare: 
In prezent obtin venituri salariale de la mai multi angajatori. Care sint deducerile din impozitul pe venit global pentru lucrari de reabilitare termica a locuintei desfasurate in 2004? Care este procedura de declarare a acestor lucrari daca sint facute in regie proprie (pe baza chitante facturi de materiale)? De semenea, cotizatia de membru al colegiului medicilor din Romania este deductibila? Care este procedura de deducere avand in vedere ca aceasta este achitata de angajator doar in sistemul sanitar de stat, in vreme ce in cel privat o platim noi personal?

Raspuns:
- cheltuielile pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic, in limita sumei de 15.000.000 lei anual se deduc din venitul anual global, asa cum se precizeaza la art. 86, alin.1, litera c din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Procedura de acordare a acestei facilitati este reglementata de HG 1234/05.08.2004 (M.O. 740/17.08.2004). Art. 4 din actul normativ mentionat anterior specifica: "Pentru a beneficia de deducerea prevazuta la art. 86 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile ulterioare, este necesara anexarea la declaratia de venit global a urmatoarelor documente in copie:
a) devizul de lucrari intocmit de persoana fizica/juridica autorizata, respectiv declaratie pe propria raspundere in cazul realizarii lucrarilor in regie proprie, din care sa reiasa materialele specifice achizitionate si categoriile de lucrari executate, exprimate in unitati fizice si valorice;
b) documentele justificative care atesta plata;
c) documentele justificative privind plata cheltuielilor si repartizarea acestora pe fiecare proprietar, in cazul lucrarilor executate la partile comune ale condominiului; d) actul de proprietate;
e) actul de identitate;
f) actele de stare civila, dupa caz.
Documentele de plata prevazute pot fi emise pe numele unuia sau al ambilor soti, in situatia in care locuinta este dobandita in timpul casatoriei.
Pentru acordarea deducerii de catre organul fiscal, contribuabilii au obligatia sa depuna documentele justificative prevazute mai sus, o data cu declaratia de venit global, pana la termenul stabilit pentru depunerea acesteia".
- in privinta cotizatiei de membru platita la colegiul medicilor din Romania, aceasta este o cheltuiala deductibila in situatia in care activitatea de medic este desfasurata ca persoana fizica autorizata. In situatia in care se obtin venituri de natura salariala (cazul dumneavoastra) aceasta cotizatie nu intra in categoria deducerilor. Totodata, aceasta cotizatie nu influenteaza stabilirea venitului anual global impozabil.
De mentionat ca, indiferent de situatia deducerilor mentionate mai sus, sunteti obligat sa depuneti declaratia de venit global pentru anul 2004, realizand venituri de la mai multi angajatori.

 

              Radu, inginer  
Intrebare: 
As dori sa ma informez asupra modului de lucru in cazul unei Agentii de Turism, care incaseaza contravaloarea excursiilor vandute in EURO, urmatoarele:
- care este plafonul de casa in valuta?
- exista chitantier si facturier special pentu valuta, sau se utilizeaza aceleasi tipizate ca si in cazul incasarilor in LEI?
- ce alte formalitati mai trebuie indeplinite pentru a functiona legal, referitor la activitatea de turism cu incasari in valuta?

Raspuns:
- disciplina financiar-valutara nu prevede un plafon pentru casa in valuta;
- nu exista facturier sau chitrantier special pentru valuta;
- potrivit prevederilor art. 1 din O.G. 28/1999, republicata, privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, agentii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi fiscale, sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
- actul normativ care reglementeaza efectuarea operatiunilor valutare este Regulamentul 1/2004 emis de Banca Nationala a Romaniei.

 

              Maria, economist  
Intrebare: 
De când intra în vigoare prevederile Legii 507/2004 privind modificarea OG.94/2004 referitoare la OG 15/1996 privind întarirea disciplinei financiar-valutare, respectiv abrogarea alineatelor 6 si 7 ale articolului 5 cu privire la plafonul de casa?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicata, legile si ordonantele emise de Guvern in baza unei legi speciale de abilitare intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sau la o data ulterioara prevazuta in textul lor. Termenul de 3 zile se calculeaza pe zile calendaristice, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, si expira la ora 24,00 a celei de-a treia zi de la publicare. In acest context legislativ, prevederile Legii nr. 507/2004 pentru aprobarea OG nr. 94/2004, de modificare a OG nr. 15/1996, intra in vigoare din data de 22.11.2004.

 

              Cristian Barbutu  
Intrebare: 
In intelesul impozitului pe venit asa cum este prevazut de Legea 571/2003 privind Codul fiscal, in cadrul veniturilor neimpozabile cuprinse la art.42 lit.k, sunt cuprinse veniturile din activitati de helicicultura si mai exact cresterea melcilor in aer liber care vor fi valorificati in stare naturalã dupa ingrasare?

Raspuns:
In conformitate cu art. 42, litera k din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, respectiv pct. 9 si 10 Titlul III "Impozitul pe venit" din Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 (HG 44/2004), sunt considerate venituri neimpozabile veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala, prin unitati specializate, a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.

 

              Geta Ardelean  
Intrebare: 
Daca o reprezentanta straina plateste angajatilor sai diurna in valuta pentru deplasarile in strainatate, care sunt documentele justificative pentru inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor cu diurna respectiva. Daca plata diurnei se face prin virament bancar in contul personal al angajatului, este necesar sa avem ordinul de deplasare pentru justificarea sumelor? Este necesar sa avem anexat la ordinul de deplasare si o copie dupa pasaportul angajatului, cu vizele de intrare si iesire din tara? Care este actul legislativ care reglementeaza acest aspect? 

Raspuns:
Actul normativ care reglementeaza diurna in valuta pentru angajatii trimisi in strainatate este H.G. 518/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele justificative pentru acordarea diurnei sunt: ordinul de deplasare, copie dupa pasaport cu vizele de intrare - iesire din tara si in functie de mijlocul de transport folosit, documentul de transport din care sa rezulte timpul efectiv pentru care se acorda diurna.

 

              Geta Ardelean  
Intrebare: 
Am dori sa cunoastem daca pentru o societate comerciala neplatitoare de TVA , sau pentru o reprezentanta straina , bonul fiscal poate reprezenta document justificativ pentru inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor, sau este necesar sa solicitam furnizorilor nostri si factura fiscala pentru achizitiile de bunuri sau servicii. Care este actul legislativ care reglementeaza acest aspect? 

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 6, alin. 1, din Legea nr. 82/1991, republicata, privind Legea contabilitatii, orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
Conform prevederilor cap. 1, sectiunea II, pct. 2.4 din reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene la Ordinul 306/2002, documentele justificative cuprind, cel putin, urmatoarele elemente principale:
a) denumirea documentului;
b) denumirea si sediul persoanei juridice care intocmeste documentul;
c) numarul si data intocmirii acestuia;
d) mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economice (cand este cazul);
e) continutul operatiunii economice si, daca este cazul, temeiul legal al efectuarii acesteia;
f) datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;
g) numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, dupa caz;
h) alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.
Potrivit prevederilor art. 2, alin. 1, din Ordinul 903/2000 privind modificarea modelelor si normelor de intocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare in activitatea financiara si contabila, in vederea inregistrarii in contabilitate a bonurilor fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale, unitatile emitente vor completa pe versoul acestui bon urmatoarele informatii: denumirea si adresa cumparatorului, codul fiscal al cumparatorului, respectiv codul numeric personal pentru contribuabilii impusi in baza Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, aplicand stampila unitatii.
In acest context legislativ, in opinia noastra pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii intre persoane juridice se intocmeste factura iar pentru cazuri de exceptie poate fi acceptat si bonul fiscal in conditiile prevazute de O.M.F. 903/2000.

 

              A. I.  
Intrebare: 
Societatea noastra a importat o masina de injectie de la firma din Germania. Pentru incarcarea masinii in camion firma germana a folosit o macara, iar costul cu inchirierea macaralei ne-a fost facturat ulterior . Va rugam sa ne comunicati daca acest serviciu il putem incadra la art. 7 Beneficiile intreprinderilor din Conventia dintre Romania si Germania privind evitarea dublei impuneri si, in consecinta, sa platim toata suma facturata neretinind impozit pe veniturile realizate din Romania de nerezidenti, daca societatea germana ne furnizeaza cerificatul original de rezidenta fiscala. Totodata va rugam sa ne spuneti cum trebuie procedat in cazul in care nu vom primi certificatul de rezidenta fiscala.

Raspuns:
Veniturile obtinute din Romania de o persoana juridica rezidenta a R.F. Germania, reprezentand contravaloarea inchirierii unui utilaj, sunt impozabile, potrivit Titlului V din Codul Fiscal art. 115 (1) lit.d) si art 116 (1) si (2) lit. (c), cu 15% din suma incasata prin retinere la sursa numai atunci cand beneficiarul venitului nu a prezentat un document prin care sa se ateste rezidenta sa fiscala.
Pentru a beneficia de prevederile Conventiei incheiate intre Romania si R.F. Germania (Legea nr.29/2002) este necesar ca firma germana sa prezinte originalul sau copia tradusa si legalizata a certificatului de rezidenta fiscala sau unul din documentele prevazute la pct. 13 alin.(1) de la art.118 (2) al Titlului V din H.G. nr. 44/2004. Certificatul de rezidenta fiscala trebuie prezentat in termenul legal, respectiv in momentul platii venitului, dar nu mai tarziu de o luna calculata de la data platii acestuia, conform pct 15 alin.(1) al art. 118 (2) al Titlului V din H.G. nr. 44/2004.
In situatia incadrarii in prevederile legale mai sus mentionate, in opinia noastra, se vor aplica prevederile Conventiei incheiate intre Romania si R.F. Germania (Legea nr.29/2002), impunerea veniturilor realizate de persoana juridica nerezidenta efectuandu-se conform art. 7 "Profiturile intreprinderii" sau art. 21 "Alte venituri".

 

              economist  
Intrebare: 
Daca o societate are in proprietate o constructie care este folosita de catre asociati sub forma de locuinta si, o parte, pentru un atelier de intretinere, cheltuielile pentru utilitati sunt deductibile fiscal ?

Raspuns:
Conform art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Potrivit art. 21 alin. (4) lit. e) din acelasi act normativ, nu sunt cheltuieli deductibile cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata pentru aceste bunuri sau servicii.
In contextul legislativ de mai sus, din cheltuielile cu utilitatile cladirii sunt deductibile numai cele aferente atelierului de intretinere, stabilite fie proportional, fie prin contorizarea acestora separat de restul cladirii folosita in interesul asociatilor.

 

              Economist  
Intrebare: 
O societate care a cumparat de la o alta un numar de autoturisme si le utilizeaza asociatii si un angajat, domeniul de activitate fiind inchirierea de spatii comerciale, cum deconteaza benzina folosita si daca este deductibila ? Care sunt documentele ce trebuie folosite?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 21 alin. (3) lit. n) din Codul fiscal, cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice, sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii. Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente legale. Documentele prin care se justifica consumul de combustibil este foaia de parcurs si/sau bonul fiscal. Pentru a fi deductibila fiscal, cheltuiala cu combustibilul trebuie sa fie efectuata in interesul societatii.
Din contextul legislativ de mai sus, reiese ca deductibilitatea cheltuielilor aferente autoturismelor este limitata (cel mult un singur autoturism aferent angajatilor cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice).

 

              Economist  
Intrebare: 
O societate cumpara de la alta societate mijloace fixe (cladiri, autoturisme, utilaje, case de marcat). Cum se stabileste valoarea de intrare pentru fiecare mijloc fix, in conditiile in care unele dintre acestea au fost complet amortizate la societatea de la care au fost cumparate? Cum se stabileste durata normata de amortizare?

Raspuns:
Potrivit prevederilor pct. 12 lit. f) cap. II din HG nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile aduse prin HG nr.568/2000, ale art. 24 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal si ale pct. 3.1 lit. a) cap.II - Forma si continutul situatiilor financiare anuale simplificate din OMF nr.306/2002, la data intrarii in patrimoniu, bunurile procurate cu titlu oneros se evalueaza la cost de achizitie.
Durata normala in care se va recupera valoarea de intrare se stabileste de o comisie tehnica, cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic.

 

              Stefania Carla Daroczi  
Intrebare: 
Conform Cod Fiscal art.56, alin.2, lit. h, “in vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale”. Pe ce baza se poate platii aceasta indemnizatie asociatului unic (care este si administratorul firmei), ce declaratii se intocmesc si care sunt contributiile aferente acestei indemnizatii ?

Raspuns:
Conform prevederilor art 56, alin. 2, lit. h din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt asimilate salariilor in vederea impunerii indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale. In conformitate cu prevederile art. 5, alin. 1, pct III din Legea nr. 19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii persoanele (asociatul unic al unei societati comerciale) care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute. Indemnizatia respectiva se achita pe baza de stat de plata.
Fiind asimilata salariului, pentru impozitul si contributia de sanatate de 6,5% retinute din indemnizatia acordata asociatului unic, se depune, lunar, declaratia 100, la organul fiscal teritorial.
Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare privind privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, se poate asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, asociatul unic al unei societati comerciale. Acestia pot incheia contract de asigurare pentru somaj, cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
Venitul lunar pentru care se asigura nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.
Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 4%, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.
Pentru indemnizatia asociatului unic se intocmeste fisa fiscala FF2.

 

              Stefania Carla Daroczi  
Intrebare: 
In cazul unei microintreprinderi asociatul unic poate imprumuta firma daca intre firma si asociat exista un contract de imprumut sau mai trebuie indeplinite si alte conditii? La imprumutul acordat se poate calcula dobanda si daca da, care este nivelul ratei dobanzii care se aplica ?

Raspuns:
Asociatul/asociatii pot credita firma. Nivelul ratei dobanzii anuale pe care o poate plati unitatea este cel stabilit prin contract. Nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile este insa limitat pentru platitorii de impozit pe profit.
Potrivit prevederilor art. 71, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul platii dobanzii. Impozitul astfel stabilit este impozit final. Virarea acestuia se face de catre platitorul de venit la momentul platii dobanzii.

 

              A. C.  
Intrebare: 
Referitor la tratamentul fiscal si contabil al veniturilor obtinute din activitatea de inchiriere: societatea noastra desfasoara activitate preponderenta de inchiriere a spatiilor comerciale in baza contractelor incheiate cu beneficiarii. Societatea aplia prevederile OMF nr.306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.
Reflectarea in contabilitate a operatiunilor aferente serviciilor prestate se efectueaza pe baza datelor care rezulta concret din prevederile contractuale. Plata chiriilor aferente utilizarii spatiilor comerciale este expres prevazuta in contract si se efectueaza in avans, pentru perioade de 3 luni, 6 luni sau 1 an. Facturile de emit la inceputul perioadei, societatea inregistrandu-se din punct de vedere contabil cu venituri in avans.
Inregistrarea contabila este:
4111 = %
472
4427
Pentru determinarea rezultatului contabil, a respectarii principiului independentei exercitiului, conform caruia se iau in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare unui exercitiu financiar, precum si pentru reflectarea realitatii economice, va rog sa ne comunicati daca potrivit reglementarilor in vigoare inregistrarea veniturilor facturate la venituri in avans, este corecta?
Mentionez ca din punct de vedere fiscal, taxa pe valoarea adaugata se colecteaza la data emiterii facturii pentru intreaga suma, iar venitul care participa la calculul profitului impozabil se inregistreaza esalonat, proportional cu perioada la care se refera.

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 141 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, arendarea, concesionarea si inchirierea de bunuri imobile este operatiune scutita fara drept de deducere. Potrivit alin. (3) al aceluiasi articol, orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor de inchiriere, in conditiile stabilite prin norme.
In situatia aplicarii TVA la operatiunile de inchiriere, potrivit prevederilor art.134 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal, exigibilitatea TVA este anticipata faptului generator si intervine la data incasarii avansului, in cazul in care se incaseaza avansuri inaintea prestarii serviciului. Veniturile incasate din chirii aferente perioadelor/exercitiilor financiare urmatoare se inregistreaza in contul 472 "Venituri inregistrate in avans", urmand a se inregistra in perioada curenta in conturile corespunzatoare de venituri.

 

              Economist  
Intrebare: 
Pot sa tin evidenta contabila, cu contract de conventie civila, la un S.R.L. care nu a avut activitate pana acum car care estimeaza ca va avea o cifra de afaceri de 200 milioane lei pe luna ?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 11, alin. 2 si 3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata de Ordonanta nr. 70/2004, societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome etc. organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane sunt incadrate cu contract de munca.
Contabilitatea poate fi organizata, respectiv condusa, si pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, care raspund potrivit legii.
Pentru persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat incadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finantelor Publice stabileste, in functie de evolutia inflatiei si de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, numai de catre persoane fizice sau juridice calificate, autorizate.
Potrivit prevederilor O.M.F. 1988/2001, la societatile la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat incadrat potrivit legii sau contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, cu un nivel al cifrei de afaceri de peste 3 miliarde lei, au obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale numai cu persoane fizice sau juridice calificate autorizate.

 

              Lia VOINEA, contabil  
Intrebare: 
Exista posibilitatea de a trimite declaratia prin internet (ca cea de somaj)?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 75, alin. 1 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, declaratia fiscala se depune la registratura organului fiscal competent sau la posta, prin scrisoare recomandata.

 

              Paulina IEVA, economista  
Intrebare: 
Microintreprinderea X a imprumutat suma de 82 mil lei reprezentand echivalentul a 2000 EUR de la unul dintre asociati (persoana fizica) pe o perioada de 5 ani, cu dobanda anuala de 20%. Ce obligatii are unitatea referitoare la plata dobanzii? Nivelul ratei dobanzi anuale pe care il poate plati unitatea respectiva este limitat de vreo reglementare legala?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 71, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul platii dobanzii. Impozitul astfel stabilit este impozit final. Virarea acestuia se face de catre platitorul de venit la momentul platii dobanzii.
Nivelul ratei dobanzii anuale pe care o poate plati unitatea este cel stabilit prin contract; nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile este limitat pentru platitorii de impozit pe profit.

 

              Florin Batran  
Intrebare: 
Unde pot gasi noile conturi de plata catre trezorerie a CAS (angajat, angajator), CASS (angajat, angajator), Somaj, Impozit pe salarii, Risc accidente, TVA de plata, impozit pe venit microintreprinderi ?
Pe site-ul DGFP Timis am gasit doua seturi de conturi, unul care seamana cu conturile vechi, iar celalalt set un fisier PDF (Adobe) cu conturi format IBAN, si cu XXXXXX la capat. Care conturi sunt cele bune? XXXXX se inlocuieste cu codul fiscal ar firmei? Care sunt conturile pentru platile specificate mai sus ?

Raspuns:
Codurile conturilor IBAN aferente veniturilor bugetului consolidat, care se utilizeaza incepand cu 1 septembrie 2004, sunt publicate pe paginile : www.mfinante.ro-Portal ANAF-Asistenta contribuabili si www.dgfptm.ro - rubrica Informatii - coduri IBAN aferente conturilor de venituri bugetare.
In tabel, codurile conturilor IBAN se regasesc in coloana 1 si corespund conturilor utilizate pana la data de 31 august 2004, evidentiate in coloane 2+3cont+indicator.
Identificarea o puteti face dupa denumirea contului din coloana 4.
Structura conturilor este formata din 24 de caractere iar la intocmirea OPHT-urilor trebuie preluata intocmai (adica cu XXXXX).
Codul fiscal/codul unic de inregistrare nu intra in componenta contului, acesta se trece pe OPHT la pozitia « cod fiscal ».
Conturile IBAN sunt diferite de la o trezorerie operativa la alta pentru aceleasi obligatii bugetare, prin urmare trebuie sa selectati unitatea de trezorerie la care este arondat fiscal platitorul. In judetul Timis functioneaza sapte trezorerii operative : Timisoara, Lugoj, Sannicolau-Mare, Jimbolia, Buzias, Deta si Faget.

 

              Florin Batran  
Intrebare: 
Va rog sa imi spuneti unde pot gasi noile conturi de plata catre trezorerie
a CAS (angajat, angajator), CASS (angajat, angajator), Somaj, Impozit
pe salarii, Risc accidente, TVA de plata, impozit pe venit microintreprinderi.
Pe site-ul DGFP Timis am gasit doua seturi de conturi, unul care seamana cu
conturile vechi, iar celalalt set un fisier PDF (Adobe) cu conturi format IBAN, si cu XXXXXX la capat. Care conturi sunt cele bune? XXXXX se inlocuieste cu codul fiscal ar firmei? Care sunt conturile pentru platile specificate mai sus ?

Raspuns:
Codurile conturilor IBAN aferente veniturilor bugetului consolidat, care se utilizeaza incepand cu 1 septembrie 2004, sunt publicate pe paginile :
WWW.mfinante.ro-Portal ANAF-Asistenta contribuabili
www.dgfptm.ro - rubrica Informatii - coduri IBAN aferente conturilor de venituri bugetare.
In tabel, codurile conturilor IBAN se regasesc in coloana 1 si corespund conturilor utilizate pana la data de 31 august 2004, evidentiate in coloane 2+3cont+indicator.
Identificarea o puteti face dupa denumirea contului din coloana 4.
Structura conturilor este formata din 24 de caractere iar la intocmirea OPHT-urilor trebuie preluata intocmai (adica cu XXXXX).
Codul fiscal/codul unic de inregistrare nu intra in componenta contului, acesta se trece pe OPHT la pozitia « cod fiscal ».
Conturile IBAN sunt diferite de la o trezorerie operativa la alta pentru aceleasi obligatii bugetare, prin urmare trebuie sa selectati unitatea de trezorerie la care este arondat fiscal platitorul. In judetul Timis functioneaza sapte trezorerii operative : Timisoara, Lugoj, Sannicolau-Mare, Jimbolia, Buzias, Deta si Faget.

 

              Daniel PADURARU  
Intrebare: 
Avand in vedere prevederile Legii 571/2003, art.21, al 4, lit.p si art.31 al 4, va supunem atentiei urmatoarea speta:
- cheltuieli privind sponsorizarile 10.000.000 lei
- cifra de afaceri 5.000.000.000 lei
- Impozit profit 1.000.000.000 lei
Intrebare : suma de 5.000.000 lei care se incadreaza in conditiile enumerate este deductibila?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 21, alin. 4, litera p din Legea nr. 571/2004 privind Codul Fiscal, sunt cheltuieli nedeductibile, cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii.
Conform prevederilor art. 31 alin. 4 din legea mai sus mentionata, contribuabilii care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
b) nu depasesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.
In contextul celor prezentate mai sus, rezulta clar ca indiferent de marimea lor, cheltuielile de sponsorizare/mecenat sunt nedeductibile fiscal, dar se scad din impozitul pe profit daca sunt indeplinite cele doua conditii prevazute la art. 31(4).

 

              Cristina, contabil  
Intrebare: 
In cazul unei microintreprinderi neplatitoare de tva, cum se evidentiaza in contabilitate facturile de la furnizori, monetarele aferente vanzarilor care sunt fara tva si daca mai apare tva neexigibila?

Raspuns:
Potrivit prevederilor sectiunii 3, pct. 3.1, lit. a, alin. 2 din Ordinul 306/2002 privind Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, costul de achizitie al unui bun este egal cu pretul de cumparare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilizare sau intrarea in gestiune a bunului respectiv.
Conform prevederilor O.U.G. 28/1999 privind obligativitatea agentilor economici de a utiliza case de marcat, aveti obligatia de a emite bonuri fiscale, valoarea acestora reprezentand venituri pentru dumneavoastra.
In contextul legislativ prezentat mai sus, societatea dumneavoastra fiind neplatitoare de T.V.A. va inregistra la achizitie valoarea bunurilor facturate inclusiv T.V.A., formand pretul de vanzare plecand de la aceasta valoare plus adaosul practicat la care nu se mai colecteaza T.V.A.. Deci valoarea de vanzare reprezinta venit pentru dumneavoastra si nu trebuie sa mai utilizati conturile de T.V.A.

 

              Florica, economist  
Intrebare: 
Un SRL are un singur angajat, care, in cursul anului 2003 intra in concediu de maternitare, apoi in concediu pentru ingrijire copil. De la 1 ianuarie 2005, acest SRL mai este considerat microintreprindere (pentru a se aplica regimul de impozitare de 1,5%) ?

Raspuns:
Conform art.103, lit. b), din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si a HG 44/2004, numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca, potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de munca inscrisa lunar in statele de plata si/sau registrul de evidenta a salariatilor. La analiza indeplinirii conditiei privind numarul de salariati nu se iau in considerare cazurile de incetare a raporturilor de munca ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului individual de munca.
In acest context legislativ, in opinia noastra, pe perioada concediului de maternitate si a concediului pentru ingrijire copil, persoana respectiva isi mentine statutul de angajat al societatii dumneavoastra, fiind indeplinita conditia privind numarul de angajati, necesar incadrarii in categoria microintreprinderilor.

 

              Daroczi Stefania-Carla, economist  
Intrebare: 
In cazul unei microintreprinderi, neplatitoare de TVA,cheltuielile de protocol sunt limitate? Daca da, care este baza legala si ce obligatii se platesc pentru depasirea acestora?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 21, alin. 3, lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, este limitata deductibilitatea cheltuielilor de protocol, nu si efectuarea acestor cheltuieli.
In cazul microintreprinderilor platitoare de impozit pe venit (si nu pe profit) nu se pune problema deductibilitatii cheltuielilor la calculul impozitului. Singura problema era a T.V.A. aferenta depasirii cheltuielilor de protocol limitate, in cazul platitorilor de T.V.A. (ceea ce nu este cazul dumneavoastra).

 

              Alexa Carmen Valentina  
Intrebare: 
Conform HG 357/18.03.2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a spijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale si a Ordinului 225/21.04.2004, o societate a incheiat un Contract de Finantare cu Ministerul Economiei si Comertului, al carui obiect il reprezinta ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin "Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale" pentru implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2001. Prin acest contract, Ministerul finanteaza de la bugetul de stat jumatate din costul fara tva al proiectului, cealalta jumatate urmand sa fie suportata de catre societate. Punerea la dispozitie a finantarii se face in transe, de-a lungul duratei de executie a proiectului (12 luni).Pentru implementarea programului se incheie un contract de prestari servicii cu o societate specializata, al carui obiect il reprezinta consultanta si implementarea sistemului de management al calitatii.
1. Cum se inregistreaza in contabilitate sumele primite cu titlu de finantare nerambursabila?
2. Care este regimul fiscal al acestor sume (daca sunt venituri impozabile)?
3. Cum se inregistreaza in contabilitate facturile prestatorului de servicii stiind ca suma platita pentru serviciul prestat provine 1/2 din finantare nerambursabila si 1/2 din resursele proprii ale firmei? In aceste conditii tva facturata de prestator este integral deductibila?
4. Se poate proceda la fel si in cazul in care ajutorul financiar nerambursabil se acorda pentru implementarea proiectului "Organizarea si amenajarea unui spatiu de prezentare si promovare a produselor proprii"? Precizez ca materialele necesare realizarii proiectului se achizitioneaza de catre societate de la diversi furnizori specializati, iar manopera este asigurata de catre o alta firma, in baza unui contract de antrepriza.
Tva inregistrat pe aceste facturi este deductibila integral? Valoarea amenajarilor va majora valoarea de inventar a constructiei existente si se va amortiza pe durata ramasa?

Raspuns:
Potrivit prevederilor HG nr.357/2004 se acorda sprijin financiar de la bugetul de stat in cadrul Sistemului de sustinere si promovare a exportului. Beneficiarii Programului sunt agentii economici cu activitate principala industrie prelucratoare.
In situatia acordarii sprijinului financiar de la bugetul de stat, operatiunile se reflecta in contabilitate, astfel:
1. a) inregistrarea subventiilor de la bugetul de stat sau a sumelor provenite din contributii financiare nerambursabile pentru cheltuieli curente:
445 = 741
in cazul in care subventiile incasate depasesc nivelul cheltuielilor aferente, diferenta se inregistreaza in contul 472 “Venituri in avans”. Subventiile trebuie transferate in contul de profit si pierdere ca venit, pe o baza sistematica si rationala, pe masura ce sunt inregistrate si cheltuielile aferente.
incasarea subventiilor prin contul de disponibil
512 = 445
b) Subventiile de primit pentru investitii, inclusiv sumele provenite din contributii financiare nerambursabile, se reflecta in contabilitate in contul 131 “Subventii pentru investitii”. Aceste sume vor fi reluate la venituri pe masura amortizarii imobilizarilor respective.
Valoarea subventiilor pentru investitii primite sau de primit
512, 445 = 131
Cota - parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri corespunzator amortizarii calculate
131 = 758
2. Veniturile din subventiile acordate in baza prevederilor HG nr.357/2004 sunt venituri impozabile la calculul profitului impozabil, respectiv intra in calcul la stabilirea veniturilor microintreprinderilor.
3. Factura prestatorului de servicii se inregistreaza in conturile corespunzatoare serviciilor prestate.
Conform prevederilor art.145 pct.(13) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii obiectivelor proprii de investitii, finantate de la bugetul de stat, se deduce potrivit prevederilor legale. Cu taxa pe valoarea adaugata dedusa pentru realizarea obiectivelor proprii de investitii se vor reintregi obligatoriu disponibilitatile de investitii. Sumele deduse in cursul anului fiscal pentru obiectivele proprii de investitii pot fi utilizate numai pentru plati aferente aceluiasi obiectiv de investitii. La incheierea exercitiului financiar, sumele deduse si neutilizate se vireaza la bugetul de stat.
4. Metodologia este aceeasi ca si in cazul prezentat mai sus. In ceea ce priveste inregistrarea investitiilor se vor respecta prevederile Legii nr.15/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

              Alexa Carmen Valentina  
Intrebare: 
Se poate utiliza acelasi bloc de facturi fiscale pentru mai multe gestiuni (depozit, amanunt, prestari servicii) organizate distinct, in conditiile emiterii acestora cu tehnica de calcul?

Raspuns:
Avind in vedere numarul mare de facturi fiscale dintr-un bloc, in opinia noastra se poate utiliza acelasi bloc pentru mai multe gestiuni, cu respectarea prevederilor legale.

 

              Alexandra Calapareanu  
Intrebare: 
Am o intrebare referitoare la calculul impozitului pe profit: la data de 30.09.2004, societatea are un profit impozabil de 100.000.000 lei. Pierderea fiscala, la 31.12.2003, este de 200.000.000 lei si apare din anul 2001. In aceste conditii, se mai plateste impozit pe profit pentru trim. Al III-lea 2004 sau se recupereaza pierderea fiscala din anii precedenti ?

Raspuns:
Conform art. 26 ( 1 ) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pierderea anuala stabilita prin declaratia de impozit pe profit se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.
Drept urmare, pierderea inregistrata in anul 2001 se poate recupera din profitul impozabil obtinut in cursul anului 2004, in cazul in care aceasta pierdere nu a fost recuperata pana acum.

 

              Nicoleta Penescu  
Intrebare: 
Cum se inregistreaza in contab. urmatoarele operatii:
1. Soc. com. X preia pe baza de bon comanda metale pretioase lingouri de aur de diverse alte societati.
2. Soc. com. X trimite lingourile spre prelucrare in Italia pe baza de factura proforma iar societatea italiana prelucreaza si trimite bijuterii din aur pentru care factureaza manopera prestata.
3. Soc. com. romana X preda bijuterii din aur societatilor de la care a preluat mat. prima si emite factura fiscala pt. manopera.

Raspuns:
In functie de cum este intocmit contractul intre parti, in opinia noastra, situatia se poate prezenta astfel:
1) societatea X care preia metalele pretioase de la diverse societati pentru a fi trimise spre prelucrare in Italia, inregistreaza in conturile din afara bilantului atat materia prima data spre prelucrare, cat si bijuteriile primite. Venitul societatii il reprezinta valoarea manoperei facturata de unitatea prestatoare din Italia, la care se adauga si comisionul societatii X.
2) societatea X se inregistreaza cu metalele achizitionate de la diverse societati, le da spre prelucrare in Italia si, la primirea bijuteriilor, se inregistreaza in gestiune cu acestea si le factureaza ulterior celorlalte societati.

 

              Paduraru Daniel, economist  
Intrebare: 
Conform Ordonantei nr.94/26.08.04 publicata in MO 803/31.08.04 privind reglementarea unor masuri finanicare, se prevede la art. II al. 1 "...Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre... a caror valoare este mai mare de 50.000.000 lei..."
In acest caz poate fi efectuata o plata de 20 milioane prin casa si 40 milioane prin banca reprezentand contravaloarea unei facturi in valoare totala de 60 milioane?

Raspuns:
Conform OG 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de materii prime, materiale, produse finite, obiecte de inventar, prestari de servicii etc., pentru facturile a caror valoare este mai mare de 50.000.000 lei.
Drept urmare, o factura de 60.000.000 lei se va achita numai prin instrumente bancare.

 

              Constanta F.  
Intrebare: 
Cum se calculează deducerea personală (care este coeficientul de deducere) pentru un salariat, respectiv o femeie, care are în întreţinere soţul, pensionar de boală, cu handicap de gradul I, cu indemnizaţie de însoţitor (pensia este de 1750 000 de lei, iar indemnizaţia, de 2 800 000 de lei). Aşadar, soţia poate beneficia de deducere şi cât este aceasta?

Raspuns:
Conform art.45 (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile.
Deducerea personala de baza,incepand cu luna ianuarie 2004, este fixata la suma de 2.000.000 lei pe luna.
Deducerea personala suplimentara pentru sotul/sotia, copiii sau alti membri de familie aflati in intretinere este de 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza.
Contribuabilii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentare, in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere, in afara sumelor rezultate din calculul prevazut mai sus, astfel:
- 1,0 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav.
In concluzie, pentru cazul prezentat de dumneavoastra, sotia beneficiaza de deducere personala de baza (2.000.000 lei) si deducere personala suplimentara (1,5 x 2.000.000 lei) pentru sotul aflat in intretinere.
Suma deducerilor personale admisa pentru calculul impozitului nu poate depasi de 3 ori deducerea personala de baza si se acorda in limita venitului realizat.

 

              Darius Centea, inginer  
Intrebare: 
In cazul existentei unor facturi de achizitii incomplet intocmite de catre furnizor, organele de control pot considera valoarea TVA de pe aceste facturi ca nedeductibila? In contractul de colaborare intocmit exista toate datele de identificare client-furnizor.

Raspuns:
Conform art.145 alin (8) lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata orice persoana impozabila trebuie sa justifice deducerea cu factura fiscala, ce trebuie sa cuprinda obligatoriu informatiile prevazute la art. 155 alin. (8) din Legea 571/2003.
In acest context legislativ, in cazul unor facturi de achizitii incomplet intocmite de furnizor, persoana impozabila nu poate exercita dreptul de deducere.
Facturile emise incomplet de care furnizor nu mai pot fi corectate dupa incheierea unui act de control, urmare caruia nu a fost acceptata deducerea TVA-ului.
Atata timp cat actul de control nu a fost contestat, inseamna ca sumele stabilite de organele de control raman definitive, urmand a fi inregistrate in contabilitate pe seama cheltuielilor.

 

              Alexa Carmen Valentina  
Intrebare: 
Care sunt obligatiile de plata la bugetul general consolidat, ale angajatorului si angajatului in cazul in care, pe langa drepturile salariale lunare, salariatul mai beneficiaza de avantaje in bani? Angajatorul intentioneaza sa incheie, incepand cu anul 2005, urmatoarele tipuri de contracte de asigurari : asigurare de viata cu acumulare pentru pensie, asigurare privata de sanatate, asigurare pentru risc profesional si accidente in munca pentru angajati, contributii la fondul de pensii ocupationale.

Raspuns:
La persoana fizica
Potrivit pct.86 lit.i) Titlul III Impozit pe venit din HG nr.44/2004, contravaloarea primelor de asigurare suportate de persoana juridica pentru angajatii proprii, cu exceptia primelor de asigurare obligatorii potrivit legislatiei in materie, sunt considerate avantaje si sunt impuse prin cumularea cu veniturile salariale ale lunii in care acestea sunt platite.
Primele de asigurare obligatorii (potrivit legislatiei in materie) nu sunt considerate avantaje primite de catre persoana fizica si nu se cumuleaza in vederea impunerii.
La persoana juridica
Daca cheltuielile cu primele de asigurare s-au cumulat cu veniturile salariale ale persoanei fizice, in vederea impunerii, cheltuielile respective sunt deductibile la societate. In caz contrar, cheltuielile cu primele de asigurare se inregistreaza la societate astfel:
- in categoria cheltuielilor deductibile: cheltuielile cu primele de asigurare pentru accidente de munca, boli profesionale sau riscuri profesionale
- in categoria cheltuielilor cu deductibilitate limitata: incepand cu 01.01.2005, conform OG nr.83/08.2004 cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupationale si cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant
- in categoria cheltuielilor nedeductibile: asigurare de viata cu acumulare pentru pensie.

 

              Radu, inginer  
Intrebare: 
Cand asociatul unei firme crediteaza firma prin aport asociat, ce documente se elibereaza de la caserie (in afara dispozitiei de incasare este necesara si eliberarea unei chitante pentru suma incasata de asociat)?

Raspuns:
Potrivit prevederilor Ordinului nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, ce nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora, dispozitia de incasare/plata circula la casierie, pentru efectuarea operatiei de incasare sau plata, dupa caz, si se semneaza de casier; Chitanta insa este documentul de incasare pentru orice suma si acest document sta la baza inregistrarii in registrul de casa si in contabilitate.

 

                Ionel, medic  
Intrebare: 
In cazul in care cota de amortizare lunara a cheltuielilor de constructie a fost calculata gresit (mai mare cu 10.000 lei/luna) si s-a efectuat amortizarea catorva luni la rand astfel, cum se poate face corectia si care sunt consecintele acestei corectii?

Raspuns:
Potrivit prevederilor pct. 6.9 din Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, corectarea erorilor contabile constatate se inregistreaza la momentul constatarii acestora pe seama rezultatului perioadei curente sau precedente, dupa caz.
Consecintele calcularii eronate a amortizarii este diminuarea bazei impozabile pentru respectiva perioada.

 

  Darius Centea, inginer  
Intrebare: 
In cazul existentei unor facturi de achizitii incomplet intocmite de catre furnizor, organele de control pot considera valoarea TVA de pe aceste facturi ca nedeductibila? In contractul de colaborare intocmit exista toate datele de identificare client-furnizor.

Raspuns:
Conform art.145 alin (8) lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata orice persoana impozabila trebuie sa justifice deducerea cu factura fiscala, ce trebuie sa cuprinda obligatoriu informatiile prevazute la art. 155 alin. (8) din Legea 571/2003.
In acest context legislativ, in cazul unor facturi de achizitii incomplet intocmite de furnizor, persoana impozabila nu poate exercita dreptul de deducere.

 

                                 Ovidiu  
Intrebare: 
Valoarea amenajarii unei cladiri inchiriate poate fi trecuta in totalitate pe cheltuiala (indiferent de valoare) si nu amortizata dupa un regim agreat de Finante?

Raspuns:
Finantele nu agreaza un alt regim de amortizare, decat cel prevazut de legislatia in vigoare:
- conform art. 24 alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cheltuielile aferente imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prevederilor prezentului articol.
- conform art. 24 , alin (3), lit. a), din aceeasi lege, sunt de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile, investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere.
In acest context legislativ, in opinia noastra, cheltuielile pentru amenajarea unei cladiri inchiriate, se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii, pe durata contractului de inchiriere.

 

  Darius Centea, inginer  
Intrebare: 
In cazul existentei unor facturi de achizitii incomplet intocmite de catre furnizor, organele de control pot considera valoarea TVA de pe aceste facturi ca nedeductibila? In contractul de colaborare intocmit exista toate datele de identificare client-furnizor.

Raspuns:
Conform art.145 alin (8) lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata orice persoana impozabila trebuie sa justifice deducerea cu factura fiscala, ce trebuie sa cuprinda obligatoriu informatiile prevazute la art. 155 alin. (8) din Legea 571/2003.
In acest context legislativ, in cazul unor facturi de achizitii incomplet intocmite de furnizor, persoana impozabila nu poate exercita dreptul de deducere.

 

  Ovidiu  
Intrebare: 
Cum se calculeaza coeficientul de repartizare in cazul descarcarii din gestiune a marfurilor cu amanuntul?

Raspuns:
Potrivit pct. 4.63 - Active circulante - Costul stocurilor - din OMF nr.306/2003, repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel:

                        Soldul initial        Diferente de pret aferente intrarilor
                        al diferentelor +    in cursul perioadei, cumulat
                        de pret                    de la inceputul anului
Coef.rep. = ---------------------------------------------------------------------------------*100
                       Soldul initial             Valoarea intrarilor in cursul
                       al stocurilor la pret + perioadei la pret de inregistrare,
                       de inregistrare           cumulat de la inceputul anului

Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de vinzare, rezultind diferentele de pret aferente marfurilor iesite din gestiune.
Din contextul legislativ de mai sus, reiese ca din valoarea marfurilor nu se scade TVA neexigibila. In opinia noastra nu este gresit nici daca din pretul de inregistrare se scade TVA neexigibila, cu conditia ca aceasta sa fie exclusa din valoarea intrarilor, a iesirilor si a stocurilor.

 

  Ovidiu  
Intrebare: 
Mai sunt supuse autorizarii comercializarea bauturilor alcoolice, tutunul, cafeaua, conform Legii 521/2002 (referitor la plata taxei de autorizare)?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 298, pct. 11 din Codul Fiscal, incepand cu 1 ianuarie 2004, Legea 521/2002 este abrogata, activitatea de comercializare a bauturilor alcoolice, tutun si cafea nemaifiind supusa autorizarii. In conformitate cu prevederile art. 178 si 179 din legea anterior mentionata, este supus autorizarii la autoritatea fiscala competenta doar antrepozitul fiscal. Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.

 

  Ilie Bodale, Iasi  
Intrebare: 
Cum pot obtine un Certificat de rezidenta fiscala?

Raspuns:
Pentru obtinerea Certificatului de rezidenta fiscala este necesar sa se completeze si sa se depuna la organul fiscal competent (Administratia fiscala) o cerere referitoare la eliberarea Certificatului de rezidenta fiscala, insotita de o copie dupa cartea identitate sau buletinul de identitate.
Formularul de cerere este prevazut in OMF 1798/14.09.1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare al aplicarea conventiilor privind evitarea dublei impuneri si poate fi pus la dispozitie de organul fiscal competent, prin Compartimentul de aplicare a Conventiilor privind evitarea dublei impuneri.

 

  Gyongy Kiss  
Intrebare: 
Daca am o firma in Romania si vreau sa deschid o filiala in Germania, care sunt obligatiile si situatiile fiscale ce trebuie respectatesi prezentate de societatea din Romania (societatea mama)?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art.31 Titlul II - Impozit pe profit, daca o persoana juridica romana obtine venituri dintr-un stat strain prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu retinere la sursa si veniturile sunt impozitate atat in Romania, cat si in statul strain, atunci impozitul platit catre statul strain, fie direct, fie indirect - prin retinerea si virarea de o alta persoana, se deduce din impozitul pe profit ce se determina potrivit prevederilor prezentului titlu.
Impozitul platit unui stat strain este dedus, numai daca persoana juridica romana prezinta documentul care atesta plata acelui impozit, confirmat de autoritatea fiscala straina.
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal la pct. 91-Titlul II prevad urmatoarele:
O persoana juridica romana care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in alt stat calculeaza profitul impozabil la nivelul intregii societati, potrivit dispozitiilor cap.II, titlul II din Codul fiscal. in scopul acordarii creditului fiscal aferent unui sediu permanent, contribuabilul calculeaza profitul impozabil si impozitul pe profit aferente acelui sediu permanent, in conformitate cu reglementarile fiscale din Romania.
Situatiile financiare si fiscale se depun de catre persoana juridica romana, conform reglementarilor legale in vigoare.

 

  V. M.  
Intrebare: 
Costul apometrelor şi al asigurării locuinţei se deduc din impozitul pe locuinţă sau din cel global? În cazul în care se deduc, care este procedura?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 86, alin. 1, lit. d, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, din venitul anual global impozabil se pot deduce:
1. primele de asigurare pentru locuinta de domiciliu, in limita echivalentului in lei a 200 euro pe an ; limita echivalentului in euro se transforma in lei la cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei,
2. cheltuieli pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic, in limita sumei de 15.000.000 lei anual.
Procedura acordarii deducerilor pentru calculul impozitului pe venitul anual global va fi stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice.
Contravaloarea apometrelor nu se incadreaza in categoria cheltuielilor ce pot fi deduse din venitul global anual si nici din impozitul pe cladiri.

 

  Ovidiu  
Intrebare: 
Mai sunt supuse autorizarii comercializarea bauturilor alcoolice, tutun si cafea, conform Legii 521/2002 ?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art. 298, pct. 11 din Codul Fiscal, incepand cu data de 01.01.2004, Legea nr. 521/2002 este abrogata, activitatea de comercializare a bauturilor alcoolice, tutun si cafea nemaifiind supusa autorizarii.
In conformitate cu prevederile art. 178 si art. 179 din legea mai sus mentionata, este supus autorizarii la autoritatea fiscala competenta doar antrepozitul fiscal.
Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile.

 

  Nicoleta Penescu  
Intrebare: 
De ce este interzis sa platesti la Trezoreria Timisoara contributiile sociale si impozitul pe salar? Pana acum s-a putut plati, iar luna aceasta casierele m-au trimis la banca.

Raspuns:
In conformitate cu prevederile art. 109 alin 1 din OG nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, platile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor si a altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata.
Casieriile trezoreriei sunt organizate pentru a efectua, cu prioritate, operatiuni de incasari si plati pentru institutiile publice ce au conturi deschise la trezorerie si pentru contribuabilii care au obligatii catre bugetul consolidat urmare a desfasurarii unor activitati ocazionale si nu au conturi deschise la bancile comerciale.
Agentii economici si persoanele fizice autorizate achita obligatiile bugetare prin virament, din conturile deschise la bancile comerciale. Platile in numerar, la casieria trezoreriei se fac numai in situatii de exceptie. In caz contrar, se ajunge la o aglomerare nejustificata, la nemultumirea celor care se adreseaza trezoreriilor operative si, in final, la imposibilitatea desfasurarii in conditii normale a operatiunilor de incasari si plati prin trezorerie. Tendinta actuala este de a ne alinia la sistemul de decontari european si de a reduce, pe cat posibil, operatiunile cu numerar.
Va multumim pentru intelegere.

 

  SC RIEKER ROMANIA SRL  
Intrebare: 
Cheltuiala privind transportul personalului salariat (si implicit TVA aferenta) la si de la locul de munca (inafara localitatii de resedinta)este o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit incepand cu 01.01.2005?

Raspuns:
In ceea ce privesc cheltuielile prevazute la art. 21 alin. 3 lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile aduse prin OG 83/2004, cheltuielile cu transportul salariatilor la si de la locul de munca sunt deductibile daca sunt recuperate prin pretul sau tariful practicat, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la contabilitatea de gestiune, in functie de particularitatile activitatii desfasurate.

 

  SC RIEKER ROMANIA SRL  
Intrebare: 
Ce contributii se calculeaza pentru cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor cu ocazia Pastelui, Craciunului?

Raspuns:
Conform art. 56 alin. 4 lit. a) din aceeasi lege, cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, Craciunului, nu sunt incluse in veniturile salariale, nu sunt impozabile si nu se datoreaza alte contributii, daca sunt  acordate in limita plafonului stabilit la art. 56 din Codul fiscal si din OG 83/2004. Totodata, aceste cheltuieli sunt deductibile pentru societate in limita unei cote de pana la 2%, aplicata asupra fondului de salarii realizat.

 

Ramona - economist

 
Intrebare: 
As dori sa intreb cum se poate face o corectie la balanta, pentru o firma nou infiintata, la care a fost neinregistrata o chitanta de 340,000 lei (cheltuieli de constituire) din luna Aprilie, iar ulterior a fost gasita aceasta chitanta. Intre timp a fost depus Bilantul la luna Iunie.

Raspuns:
In conformitate cu prevederile pct. 6.9 din Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, corectarea erorilor contabile constatate se inregistreaza la momentul constatarii acestora pe seama rezultatului perioadei curente.
Prin urmare, chitanta emisa la inregistrare in luna aprilie o puteti inregistra in contabilitate la momentul constatarii ei fara sa procedati la o corectare a datelor pe trecut, respectiv balanta de verificare, bilant contabil.

Va precizam insa ca, in conformitate cu prevederile art. 35, alin 1, pct. 2, litera b din Legea nr. 82/1991, republicata in 2002, cu modificarile ulterioare, constituie contraventie daca nu este savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerata infractiune neinregistrarea in contabilitate a documentelor in perioada la care se refera. Aceasta contraventie se sanctioneaza conform prevederilor art. 36, alin. 1 din legea mai sus mentionata, cu amenda contraventionala de la
3.000.000 lei la 40.000.000 lei.

 

  Valentina Alexa  
Intrebare: 
O societate efectueaza sponsorizari in numerar si in BUNURI.In situatia in care suma totala a sponsorizarii indeplineste cumulativ cele 2 conditii prevazute in Codul Fiscal la art.31 ali.4 se poate scadea suma totala din impozitul pe profit?
In Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal la art.128 alin.9 se mentioneaza ca bunurile acordate in cadrul actiunilor de sponsorizare nu sunt considerate livrari de bunuri in limita a 3 la mie din cifra de afaceri.Se poate intelege ca sponsorizarile in BUNURI se pot face in limita a 3 la mie din cifra de afaceri, iar ceea ce depaseste este considerata livrare de bunuri si se colecteaza TVA?
Aceste sponsorizari in bunuri indiferent ca despasesc sau nu 3 la mie din CA se cumuleaza cu sponsorizarile in numerar si suma lor poate fi dedusa din impozitul pe profit daca sunt indeplinite cumulativ cele doua conditii?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art.31 alin.(4) - Titlul II (Impozit pe profit) din Codul fiscal, contribuabilii care efectueaza sponsorizari potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt in limita a 3
din cifra de afaceri;
b) nu depasesc 20% din impozitul pe profit datorat.
In vederea determinarii deductibilitatii cheltuielilor cu sponsorizarea pentru calculul impozitului pe profit se cumuleaza sponsorizarile in numerar cu cele in bunuri.
Potrivit prevederilor art.128 alin.(9) pct.7 (4) - Titlul VI (Taxa pe valoarea adaugata) din Codul fiscal, bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare nu sunt considerate livrari de bunuri in limita a
3 din cifra de afaceri, determinata potrivit art.152 alin.(6) din Codul fiscal, si nu se intocmeste factura fiscala pentru acordarea acestor bunuri.
Pentru ceea ce depaseste limita de
3 din cifra de afaceri se colecteaza TVA.

 

 

  Paduraru Daniel  
Intrebare: 
Cheltuielile privind mortalitatile la animale sunt nedeductibile din puct de vedere fiscal? Daca da, in ce lege sunt prevazute?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art.21 alin.(4) lit.c) din Codul fiscal, nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit prevederilor titlului VI.
In contextul legislativ de mai sus, cheltuielile privind mortalitatile nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal, daca nu sunt incheiate contracte de asigurare.

 

  balais rita, contabil  
Intrebare: 
O societate cu sediul in Suceava, filiala in Ploiesti, cont deschis la banca in Ploiesti, cum achita datoriile la salarii? Mentionez ca filiala are cod fiscal propriu, cu care este inregistrata societatea la banca. Cum se fac platile catre Trezoreria Suceava, astfel incat aceste plati sa intre pe fisa platitorului de la Suceava?

Raspuns:
Potrivit  prevederilor  art.26(2) din  O.G.92/2003, republicata in 2004, privind  Codul de procedura fiscala, pentru persoanele juridice cu sediul in Romania  care au sedii secundare, platitor de obligatii fiscale este persoana juridica, cu  exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plata impozitului se  face, potrivit  legii, de catre sediile secundare ale persoanei juridice, daca la  aceste sedii secundare isi desfasoara activitatea mai mult de cinci salariati. Daca este indeplinita aceasta conditie, la organul fiscal din Ploiesti faceti  plata impozitului pe salarii si tot acolo se va depune si declaratia 100 pentru  impozitul pe salarii, iar la organul fiscal din Suceava se va face plata pentru  impozitul pe salarii aferent celorlalti angajati si toate celelalte contributii (CAS, somaj si CASS) pentru toti angajatii societatii mama si filialei. Declaratia  100 depusa la  A.F.P. Suceava va contine aceste obligatii de plata.

 

  Monica BOICU
 
Intrebare:
Cum se procedeaza, din punct de vedere contabil, pentru decontarea pe firma a cheltuielilor cu energia electrica?

Raspuns: Pentru decontarea pe firma a cheltuielilor cu energia electrica este necesara contorizarea separata, in vederea stabilirii consumului efectiv. Decontarea cheltuielilor de intretinere se va face in limita corespunzatoare suprafetei pusa la dispozitia societatii, in baza contractului incheiat.

 

 

Geta Ardelean

 
Intrebare:
1.As dori sa cunosc daca reprezentantele straine sun obligate sa conduca evidenta in partida simpla sau exista si posibilitatea de a se opta pentru evidenta in partida dubla. Mentionam ca evidenta in partida dubla ne-ar oferi informatiile necesare intocmirii raportarilor lunare solicitate de firma mama, in ceea ce priveste volumul si structura cheltuielilor efectuate de reprezentanta.
2. Pana la aceasta data reprezentanta a functionat pe raza municipiului Bucuresti, a condus evidenta in partida dubla si a fost verificata de Administratia Financiara Bucuresti, pana la data de 30.06.2004. Cum sa procedam incepand cu 1.07.2004?

Raspuns:
Conform prevederilor art. 124 (4), pct. 23 (1) din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal: Reprezentantele vor conduce contabilitateain partida simpla conform prevederilor legislatiei din Romania, avandu-se in vedere si prevederile OMF 1193/2003 privind conducerea contabilitatii in partida simpla de catre reprezentantele din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor economice straine. Incepand cu 1 iulie 2004, veti conduce contabilitatea in partida simpla, condorm prevederilor legale anterior mentionate.

 

  Molnár Réka  
Intrebare:
Avand in vedere ca incepand cu 1 septembrie 2004 in Romania vor fi implementate numere de cont internationale, as vrea sa stiu ca aceasta masura in ce sens va afecta conturile de trezorerie sau codul de trezorerie?

Raspuns:
In conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) si ale art. 10, alin. (1) din Regulamentul nr.2/2004 al BNR, la sediul fiecarei unitati a Trezoreriei Statului vor fi afisate codurile IBAN aferente conturilor de venituri bugetare. De asemenea, puteti consulta listele cu codurile IBAN aferente conturilor de venituri bugetare, pentru fiecare unitate a Trezoreriei Statului din judetul Timis, si accesand pagina noastra de web-site (www.dgfptm.ro), rubrica Informatii.

 

  Alina Borchescu
 
Intrebare:
1. O societate comerciala comercializeaza autoturisme second-hand, importate. Poate efectua vanzarea sub pretul de achizitie? (varii motive: piata, eventuale defectiuni constatate etc.) Diferenta dintre pretul de vanzare (mai mic) si pretul de achizitie reprezinta cheltuiala nedeductibila, ca si TVA-ul aferent?
2. Cum se inregistreaza un contract de leasing extern? In ce categorie ar intra un contract de leasing extern care contine urmatoarele elemente: chirie, locatar, locator, nu e evidentiata dobanda, ci doar ratele scadente, are valoare reziduala, exista optiunea cumpararii la expirarea contractului. Cine factureaza? (furnizorul,
sau e vorba de autofacturare? ) La ce valoare se emite factura? (daca e autofacturare, TVA-ul se adauga la valoarea contractului sau nu?) In ce baza se face receptia
masinii, in cazul optiunii de cumparare? Ce nivel are impozitul pe redeventa? Cum se plateste si la ce se calculeaza (intreaga valoare sau doar valoarea reziduala)? In ce cont se plateste?


Raspuns:
1. Daca valoarea ramasa neamortizata a bunurilor amortizabile instrainate
(determinata prin deducerea din pretul de cumparare a amortizarii incluse pe
costuri in cursul exploatarii) este mai mare decat venitul obtinut din
instrainare, ceea ce depaseste venitul este cheltuiala nedeductibila.
Potrivit prevederilor art.137 alin.(1) din Codul fiscal, baza de impozitare
a TVA pentru livrari de bunuri este constituita din tot ceea ce constituie
contrapartida obtinuta din partea cumparatorului.
2. OG nr.51/1997, republicata in 2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, este actul normativ care reglementeaza operatiunile de leasing
cu exceptia literelor e) si f) ale articolului 2 care sunt abrogate de Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal. Incadrarea contractelor de leasing
(finaciar sau operational) este reglementata de pct.7 si 8 ale articolului 7
alin.(1) din Codul fiscal.
In ceea ce priveste inregistrarea in contabilitate a contractelor de leasing
(mai putin inregistrarile care privesc taxa pe valoarea adaugata) puteti
consulta OMF nr.686/1999 (M.Of.nr.333/14.07.1999).
Potrivit prevederilor art.155 alin.(4) din Codul fiscal, operatiunile de
leasing extern se autofactureaza de catre beneficiarii din Romania
inregistrati ca platitori de TVA, la data stabilita prin contract pentru
plata ratelor de leasing si/sau la data platii de sume in avans.
In Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr.44/2003, la
Titlul VI pct.60 este prevazuta modalitatea de autofacturare.
In functie de tipul contractului, pentru veniturile realizate de nerezidenti
se retine si se vireaza impozit pe dobanda (in cazul leasingului financiar)
si impozit pe redeventa (in cazul leasingului operational). Daca persoana
nerezidenta prezinta certificat de rezidenta fiscala in termen de maxim 30
de zile de la data platii venitului la extern se aplica prevederile
Conventiei de evitare a dublei impuneri cu tara de rezidenta a
nerezidentului. In situatia neprezentarii certificatului de rezidenta in
conditiile de mai sus se aplica prevederile Titlului V din Codul fiscal.
Contul in care se vireza impozitul pe redeventa este 20080101+CF platitor.

 

  Florin Patrulescu  
Intrebare:
Va rugam sa ne comunicati daca o persoana care isi desfasoara activitatea in baza unui contract de "Agent", incheiat cu societatea de asigurari (asigurari de viata), este obligata sa se autorizeze in baza prevederilor legii nr. 507/2002 si HGR nr.58/2003, sau este suficienta declaratia de inregistrare fiscala pentru persoane fizice cu domiciliul in Romania?

Raspuns:
Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial pot aplica prevederile art.53 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal sau se pot autoriza sa desfasoare activitati economice in mod independent conform Legii nr.507/2002.
La art.63 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, completat prin Legea nr.174/2004 de aprobare a ordonantei, este reglementata inregistrarea fiscala a contribuabililor.

 

  G. Kiss  
Intrebare:
Cand trebuie depus declaratia 010 (declaratia de inregistrare fiscala)? Societatea s-a infiintat in 2001 si nu a depus niciodata aceasta declaratie, insa nu s-au efectuat modificari dupa infiintare.Mai este necesar depunerea declaratiei? Care este termenul de depunere?

Raspuns:
Conform  prevederilor  art.69 (1)  din  OG 92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala, depunerea  declaratiei  010  se  face  in  termen  de  30  zile  de  la  data  producerii  modificarilor.

 

  Ec. Teodor Tambalau  
Intrebare:
Societatea noastra a fost beneficiara unui serviciu extern de consultanta prestat de catre o societate din Italia. Societatea din Italia ne-a trimis orignalul certificatului de rezidenta fiscala. Intrebarea noastra este, daca in aceasta situatie, cind  vom face plata
facturii externe trebuie sa-i mai retinem impozit pe veniturile
nerezidentilor?

Raspuns:
Veniturile realizate de firma italiana, rezidenta a statului Italia, reprezentand sume incasate pentru prestari de servicii de consultanta prestate pe teritoriul Italiei in favoarea dumneavoastra, sunt impozabile potrivit Titlului V din Codul fiscal art. 115 (1) lit. i si art. 116 (1) lit. c, cu 15% din suma incasata prin retinere la sursa, numai atunci cand benefiarul venitului nu a prezentat un document prin care sa ateste
rezidenta fiscala.

Pentru a beneficia de prevederile Conventiei incheiate intre Romania si
Italia pentru evitarea dublei impuneri (Decretul nr.82/1977) este necesar ca firma italiana sa prezinte originalul sau copia tradusa si legalizata a certificatului de rezidenta fiscala sau unul din documentele prevazute la paragraful 15.1 de la art.118(2) al titlului V din Codul fiscal.
Certificatul de rezidenta fiscala trebuie prezentat in termenul legal,
respectiv in momentul platii venitului, dar nu mai tarziu de o luna calculata la data platii acestuia.
In situatia incadrarii in prevederile legale mai sus mentionate, veti aplica
prevederile Conventiei incheiate intre Romania si Italia pentru evitarea dublei impuneri (Decretul nr.82/1977) art. 23 < Alte venituri > pct.1, impunerea efectuandu-se in statul de rezidenta al beneficiarului venitului.

 

  Grunfeld Corina  
Intrebare:
Va rog sa ma informati, daca puteti, care sunt cotele de impozitare pentru veniturile din inchirieri.

Raspuns:
 

Veniturile  din  inchirieri  si  subinchirieri  de  bunuri  mobile  si  imobile  fac  parte  din  categoria  veniturilor  din  cedarea  folosintei  bunurilor. Acestea  se  stabilesc  pe  baza  chiriei  stipulate  conform  contractului  incheiat  intre  parti, in  forma  scrisa, si  inregistrat  in  termen  de  15  zile  de  la  data  incheierii  acestuia  la  organul  fiscal  competent. Obligatia  de  a  inregistra  la  organul  fiscal  contractul  de  cedare  a  folosintei, in  forma  scrisa, revine  proprietarului, uzufructuarului  sau  altui  detinator  legal, dupa  caz. Odata  cu  inregistrarea  la  A.F.P.  a  contractului  de  inchiriere  incheiat  intre  parti, contribuabilul  va  completa  si  depune "Declaratia  privind  veniturile  estimate din  cedarea  folosintei  bunurilor" (formular  220), in  baza  careia  organul  fiscal  va  emite  decizia  de  plati  anticipate.
In  vederea  impozitarii  acestor  venituri  trebuiesc  cunoscute  urmatoarele  notiuni:
- venitul  brut  ce  reprezinta  totalitatea  sumelor  in  bani  si/sau  echivalentul  in  lei  al  veniturilor  in  natura  ce  se  stabilesc  in  baza  chiriei  prevazute  in  contractul  incheiat  intre  parti  pentru  fiecare  an  fiscal, indiferent  de  momentul  incasarii  chiriei.
- venitul  net  din  cedarea  folosintei  bunurilor  ce  reprezinta  si  se  determina  ca  diferenta  dintre  sumele  reprezentand  chiria  prevazuta  in  contractul  de  inchiriere ( venit  brut )  si  cota  de  cheltuiala  forfetara  de 50%, respectiv  30%, reprezentand  cheltuieli  deductibile  aferente  venitului.
Pentru  recunoasterea  deductibilitatii  acestor  cheltuieli  stabilite  forfetar proprietarul  nu  este  obligat  sa  prezinte  organului  fiscal  documente  justificative  intrucat  acestea  reprezinta  uzura  bunurilor  inchiriate  si  cheltuielile  ocazionate  de  intretinerea  si  repararea  acestora.
Toate  aceste  notiuni  se  regasesc  formulate  in  Legea  Codului  fiscal  nr.571/23.12.2003  la  articolele  65  si  66.
Pentru  impozitarea  venitului  din  inchirieri  se  va  folosi,  incepand  cu  acest  an,  baremul  anual  de  impunere  pentru  calculul  platilor  anticipate  redat  la  art.43  alineat 1  din  Legea  Codului  fiscal  nr.571/23.12.2003.

Conform  deciziei  de  impunere  pentru  plati  anticipate, contribuabilul  care  realizeaza  venituri  din  cedarea  folosintei  bunurilor  va  plati  in  cursul  anului, trimestrial, un  impozit  cu  titlu  de  plati  anticipate  in  contul  impozitului  anual  pe  venit, acest  venit  fiind  supus  procedurii  de  globalizare  conform  prevederilor  art.68  din  Legea  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal  si  a  Normelor  metodologice  aprobate  prin  HG 44/2004.

 

  Florica Mot  
Intrebare:
Daca am voie sa inchid soldul debit, contul 5121 (Banca Turco Romina), prin 118 sold creditor  (dividente peratizate pentru dezoltare).

Raspuns:
Pe baza hotararii judecatoresti de deschidere a procedurii de faliment a Bancii Turco-Romane, disponibilitatile imobilizate in conturile acestei banci puteau fi evidentiate in contul 416 "Clienti incerti". Creanta nerecuperata se inregistreaza pe cheltuieli iar cea recuperata se inregistreaza pe venituri, conform hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii de faliment.
Informatiile cu privire la inchiderea procedurii de faliment a BTR le veti obtine de la BNR.
Facem mentiunea ca, conform OMF nr.306/2002, incepand cu 01.01.2003 contul 118 si-a pierdut functiunea.

 

  Andrada Patrusel  
Intrebare:
Deoarece unitatea noastra ofera clientilor o gama variata de produse, iar facturarea acestora necesita de foarte multe ori pozitii -mai multe decat incap pe o factura fiscala format A4 ,
cod 14-4-10/A -, va rugam sa ne precizati daca putem utiliza un numar intern care este diferit de cel imprimat pe documentul fiscal.
De asemenea, va rugam se ne precizati baza legala care ne permite sau ne interzice acest lucru.

In cazul in care putem beneficia de aceasta facilitate mai avem nevoie de alte aprobari speciale ale organelor teritoriale fiscale, daca da, carui serviciu trebuie sa na adresam?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art.5 din OMF nr.1177/09.06.1998, in cazul in care formularele cu regim special se intocmesc pe mai multe pagini cu numere fiscale diferite, unui numar intern corespunzandu-i mai multe numere fiscale, in functie de numarul paginilor completate, inregistrarea in evidenta financiar-contabila se va face dupa numarul intern dat de utilizatorii formularelor. Pentru evitarea confuziei dintre numarul intern folosit pentru evidenta contabila si fiscala, dat de utilizatorii formularelor cu regim special, si numarul fiscal pretiparit, la cererea utilizatorilor, pretiparirea seriei si a numarului fiscal se poate face in alt loc decat coltul din dreapta sus al formularului cu regim special, cum ar fi: coltul din stanga sus, lateral stanga sau versoul paginii (numai daca se pretiparesc si alte informatii pentru beneficiari).

Pentru aplicarea acestui sistem de numerotare nu trebuie sa obtineti aprobare de la organele fiscale teritoriale.

 

  Valer BOCAN  
Intrebare:
Recent, prin intermediul unui avocat, am procedat la inregistrarea persoanei fizice autorizate si la declararea estimativa a veniturilor pe anul in curs. Avand in vedere ca pentru o astfel de activitate impozitul se plateste in avans si ca venitul estimat initial este departe de realitatea constatata ulterior, va intreb daca exista posibilitatea modificarii sumelor estimate initial printr-o declaratie rectificativa. Doresc astfel sa nu fiu nevoit a plati un impozit care oricum imi va fi inapoiat in anul fiscal urmator, din lipsa activitatii PFA.

Raspuns:
Conform  art.87 alin.1  din  Legea nr. 571/2003  privind  Codul  fiscal, contribuabilii  care  incep  o  activitate  in  cursul  anului  fiscal  sunt obligati  sa depuna  la  organul  fiscal  competent  o  declaratie referitoare  la  veniturile  si  cheltuielile  estimate  a  se  realiza pentru  anul  fiscal respectiv, in  termen  de  15  zile  de  la  data
producerii  evenimentului.

Alineatul 3  al  aceluiasi  articol  mentioneaza  ca, contribuabilii  care,
din  motive  obiective, estimeaza  ca  vor  realiza  venituri  ce  difera cu  cel  putin  20%  fata  de  anul  fiscal  anterior  depun, impreuna  cu declaratia  speciala, si  declaratia  estimativa  de  venit.
HG 44/22.01.2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a
Legii  nr.571/2003  privind  Codul  fiscal  precizeaza  la  punctul  168 urmatoarele: solicitarea  emiterii  unei  noi  decizii  de  plata anticipata, potrivit  art.87  alin.3  din  Codul  fiscal , se  face  prin depunerea  de  catre  contribuabil  a  unei  noi  declaratii  privind venitul  estimat.

 

  Molnár Réka  
Intrebare:
Puteti sa-mi spuneti va rog cu ce se completeaza la Declaratia 205, la rd.1, la CNP/NIF daca beneficiarul venitului este o persoana juridica nerezidenta, neavand cod fiscal roman.

Raspuns:
Declaratia 205 priveste doar veniturile realizate de persoane fizice, nu si de cele juridice. In declaratia 205 se inscriu veniturile realizate de persoane fizice romane - pentru care se completeaza CNP, si persoanele fizice straine - in baza numarului de identificare fiscala (NIF).

 

  Matei Laurentiu  
Intrebare:
Daca producerea unui produs se realizeaza partial in unitatea noastra, partial in alta firma,  situata tot in interiorul zonei defavorizate, scutirea de impozit pe profit pentru veniturile din aceasta productie este totala? ( beneficiem de certificat de investitor in zona defavorizata).

Raspuns:
Potrivit prevederilor art.38 (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si, respectiv, pct. 101 - 103 din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati in zonele defavorizate, scutirea de la plata impozitului pe profit se acorda pe baza certificatului de investitor in zona defavorizata, eliberat inainte de 01.07.2003, conform prevederilor legale.
Scutirea de la plata impozitului pe profit opereaza pe toata durata existentei zonei
defavorizate.
In acest context legislativ, in opinia noastra, daca indepliniti conditiile prevazute mai sus, beneficiati de scutirea de la plata impozitului pe profit. Nu intelegem bine intrebarea pusa, intrucat fazele de productie realizate de alta societate si facturate primei societati, care receptioneaza in final produsul finit si-l valorifica, reprezinta pentru aceasta din urma o cheltuiala de exploatare.

 

  Nicoleta Sadu  
Intrebare:
1. In cazul in care o microintreprindere are un singur salariat iar acesta se afla in concediu fara salar pentru o perioada de 3 luni beneficiaza de prevederile Legii 571/2003 privind incadradea in categoria microintreprinderilor?
2. In cazul achizitionarii de bunuri pesonale, second hand de la persoane fizice pe baza de borderou de achizitii societatea este obligata sa retina si sa vireze la bugetul de stata consolidat 10 % din suma datorata respectivelor persoane.

Raspuns:
Conform art. 103, lit. b), din Legea 571/2003 privind Codul fiscal si HG 44/2004, numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca, potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de munca inscrisa lunar in statele de plata si/sau registrul de evidenta a salariatilor. La analiza indeplinirii conditiei privind numarul de salariati nu se iau in considerare cazurile de incetare a raporturilor de munca ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului individual de munca. In acest context legislativ, in opinia noastra, pe perioada concediului fara salar, persoana respectiva isi mentine statutul de angajat al societatii dumneavoastra, fiind indeplinita conditia privind numarul de angajati;
Conform pct. 147 din HG 44/2004, pentru veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea unor bunuri care provin din gospodariile proprii nu se datoreaza impozit.

 

  Adriana Rosca, economist  
Intrebare:
Ce obligatii si la ce termene are o societate (neplatitoare de tva, avand angajati cu contract de munca), de a depune la Administratia Financiara daca a avut activitate timp de 6 luni, dupa care si-a suspendat activitatea pe o durata de 3 ani? Cat este amenda pentru nedepunerea acestora la timp?

Raspuns:
O societate neplatitoare de TVA, dar cu obligatii fiscale de natura impozitului pe salarii si celelalte contributii (avand angajati) trebuie sa depuna lunar declaratia 100 privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.
Daca pentru perioada de inactivitate societatea a obtinut de la unitatea fiscala regim derogatoriu de depunere a declaratiei de impozite si taxe, va depune aceasta declaratie la termenul stabilit de organul fiscal, conform prevederilor art.78 din OG 92/2004, republicata, privind Codul de procedura fiscala.
Nedepunerea declaratiei fiscale constituie contraventie, conform art. 189 (1) din Codul de procedura fiscala, si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000.000 – 100.000.000 lei, conform aceluiasi articol, alin.2.

 

  dana/assistan manager  
Intrebare:
Ce reprezinta ultimele 4 caractere din codurile IBAN de trezorerie 'xxxx' ?
De exemplu:21121222222xxxx

Raspuns:
In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) si ale art.10 alin (1) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2004, in cadrul unei unitati de trezorerie si contabilitate publica, codul IBAN are urmatoarea structura:
Ex. 1. - RO zz TREZ yyy cccccccc xxxxx
RO = Romania;
zz = Cifre de control calculate prin program;
TREZ = Codul unitatii de trezorerie conform nomenclatorului de banci;( caracterele corespunzatoare codului BIC);
yyy = Codul unic al unitatilor de trezorerie - sunt 307 trezorerii operative in Romania;
cccccccc = Codul contului de venituri si cheltuieli bugetare deschis potrivit planului de conturi al trezoreriei statului ;
xxxxx = litera x se utilizeaza pana la completarea integrala a celor 24 de caractere, obligatorii, ale codului IBAN.
Sirul de caractere al codului IBAN se va imparti in grupuri de patru caractere, despartite printr-un spatiu (ex. - RO23 TREZ 6212 0060 102X XXXX - codul IBAN al contului 20.06.01.02 -”impozitul pe venituri din salarii”).

 

  Nicoleta /economist  
Intrebare:
Este legal sa prestez servicii de contabilitate sintetica pe baza de contract civil intocmit in baza Codului Civil, deoarece nu necesita un timp de 2 ore/zi, si sa mi se retina la sursa 10% din venituri, in baza Codului Fiscal?

Raspuns:
Potrivit prevederilor art.11 alin. (4) din Legea nr. 82/1991, republicata, pentru persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care nu au personal calificat incadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministrul Finantelor Publice stabileste limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligatia de a incheia contracte pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, numai de catre persoane fizice sau juridice calificate, autorizate.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, potrivit prevederilor OG 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, limita valorica privind nivelul cifrei de afaceri este echivalentul in lei a 5.000 de euro.
In contextul legislativ de mai sus, in opinia noastra, actul normativ care reglementeaza prestarea de servicii in domeniul contabilitatii este Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

  Nicoleta  
Intrebare:
Care sunt documentele pe baza carora se pot achizitiona de la persoane fizice bunuri personale (second hand) si cum se reflecta operatiunile de vanzare-cumparare in contabilitate?

Raspuns:
Conform OMF nr. 425/1998, in cazul achizitionarii de bunuri personale (second hand) de la persoane fizice se intocmeste borderoul de achizitie (Cod 14-4-13).
In contabilitate, intrarile se inregistreaza in conturile de imobilizari corporale sau stocuri corespunzatoare.

 

  Alexa Carmen Valentina – economista  
Intrebare:
In contractul de comodat incheiat intre o persoana fizica si o societate este prevazuta posibilitatea construirii unui sediu pe cheltuiala firmei. Daca autorizatia de constructie se elibereaza pe numele persoanei fizice proprietare a terenului, societatea isi poate inregistra in contabilitate facturile de materiale necesare construirii imobilului si poate beneficia de deducerea TVA-ului? Daca nu, cum se pot inregistra facturile emise pe numele societatii?

Raspuns:
Intrucat autorizatia de constructie este eliberata pe numele persoanei fizice, intabularea imobilului in Cartea Funciara se va efectua pe numele acesteia si nu pe cel al persoanei juridice. In acest sens, in opinia noastra, societatea nu poate inregistra cheltuieli cu constructia cladirii si nici sa deduca TVA.-ul aferent.

 

  Alexa Carmen Valentina - economista  
Intrebare:
O persoana angajata cu contract de munca cu timp partial (4 ore pe zi) la functia de baza , poate beneficia de tichete de masa pentru zilele lucrate?

Raspuns:
In conformitate cu art. 35 din H.G. nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, acestea pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii au functia de baza.
In acest context legislativ, in opinia noastra, angajatorii pot acorda tichete de masa angajatilor care au functia de baza, dupa cum este prevazut in contractul colectiv de munca, dar nu mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea.
Legea nu prevede acordarea tichetelor de masa proportional cu timpul lucrat.

 

  Ovidiu G.  
Intrebare:
La infiintarea unei societati comerciale, intreprinzatorul poate opta intre cele doua forme de impozitare : impozit pe profit/impozit pe venit. Adica, daca la infiintare optez pentru platitor de impozit pe profit voi calcula impozitul pe profit conform Legii 414 (preluata in Codul fiscal)?

Raspuns:
In conformitate cu art. 35 din H.G. nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, acestea pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii au functia de baza.
In acest context legislativ, in opinia noastra, angajatorii pot acorda tichete de masa angajatilor care au functia de baza, dupa cum este prevazut in contractul colectiv de munca, dar nu mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea.
Legea nu prevede acordarea tichetelor de masa proportional cu timpul lucrat.

 

  Păduraru Dan  
Intrebare:
Având în vedere Legea 571/2003 art.21 al.4 lit.(p) şi art.31 al.4, care este modalitatea de calcul a impozitului pe profit : din impozitul pe profit datorat se scad toate cheltuielile cu sponsorizarea sau doar impozitul aferent acestor cheltuieli?
De asemenea, vă rog să ne prezentaţi şi modalitatea de calcul a impozitului pe profit în cazul în care nu se mai îndeplineşte una din condiţiile specificate la art.31 al.4.

Raspuns:
Potrivit prevederilor art.21 (4) litera p din Codul fiscal, cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate potrivit legii sunt nedeductibile fiscal (se adauga la profitul contabil in vederea determinarii bazei impozabile);
Conform art.31 (4) din aceeasi lege, sumele aferente sponsorizarii se scad din impozitul pe profit calculat la profitul impozabil stabilit conform celor aratate mai sus, daca sunt indeplinite cele doua conditii cumulative mentionate la acest articol;
Daca una din conditiile impuse la art.31 (4) nu mai este indeplinita, profitul impozabil se stabileste conform celor aratate la primul aliniat din prezenta, iar impozitul pe profit datorat este cel rezultat prin aplicarea cotei de 25% la profitul impozabil.

 

  IUHASZ ELISABETA -ECONOMIST  
Intrebare:
O SOCIETATE INFIINTATA IN ANUL 2003, CARE NU A AVUT ACTIVITATE PANA IN PREZENT, DACA ISI INCEPE ACTIVITATEA DIN 01.08.2004? IN CE CATEGORIE DE IMPOZITARE SE INCADREAZA, IMPOZIT PE VENIT SAU IMPOZIT PE PROFIT? DAR DACA ISI ANGAJEAZA O PERSOANA, ATUNCI IN CE CATEGORIE SE INCADREAZA?

Raspuns:
Potrivit prevederilor cap.II pct.3 din OMF nr.945/2003, persoanele juridice infiintate pana la data de 31 mai 2003, platitoare de impozit pe venit si care nu au nici un salariat raman sub incidenta acestui sistem de impunere si pentru anii fiscali urmatori, in conditiile in care angajeaza intre 1 si 9 salariati inclusiv, pana la data de 31 decembrie 2003, si indeplinesc si celelalte conditii prevazute la art.1 din OG nr.24/2001, modificata prin Legea nr.111/2003 si Legea nr.232/2003.
In contextul legislativ de mai sus, daca pana la 31 decembrie 2003 nu ati angajat intre 1 si 9 salariati ati pierdut calitatea de microintreprindere. Incepand cu 1 ianuarie 2004, societatea este platitoare de impozit pe profit si nu mai poate reveni la microintreprindere.

 

  Dumitrana Claudiu  
Intrebare:
Ce document se foloseste in momentul in care un angajat al unei societati are de restituit o suma de bani ca urmare a primirii unui avans? Ce imi puteti spune despre documentul dispozitie de incasare (legislatia referitoare la acest document)?

Raspuns:
Pentru sumele restituite din avansul luat spre decontare, se intocmeste chitanta fiscala; dispozitia de plata-incasare catre casierie (Cod 14-4-4) este reglementata de OMF 425/1998 de aprobare a Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor comune pe economie.

 

  Dani-economist  
Intrebare:
Cum este tratat, din punct de vedere fiscal, profitul in cazul in care exista pierdere deductibila fiscal neacoperita din anii precedennti dar si profit nedistribuit?
Se va scadea toata pierderea din profitul impozabil sau mai putin cu profitul nedistribuit?

Raspuns:
Nu faceti distinctie intre profitul contabil (soldul contului 121 din contabilitate) si profitul fiscal cel inscris in declaratia de impozit pe profit;
- profitul contabil nedistribuit poate fi folosit la recuperarea pierderii contabile;
- conform prevederilor art. 26(1) din Codul Fiscal, din profitul impozabil al anului in curs se recupereaza pierderea fiscala (stabilita prin declaratia de impozit pe profit) din ultimii cinci ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.

 

  CARMEN-economista  
Intrebare:
Cum se poate solutiona cazul unei persoane fizice ce a depus declaratia de impozit pe venitul global aferent anului 2002 gresita si nu a depus rectificativa?

Raspuns:
Declaratia rectificativa se poate depune de catre contribuabil oricand constata erori in declaratia depusa initial, dar numai pana la momentul inceperii controlului fiscal.