ANEXA 1 - BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de executie de inspector debutant la Serviciul resurse umane salarizare si pregatire profesionala.


1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile ulterioare.

2. Legea nr.251/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

3. Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (Reglementari privind conflictul de interese si incompatibilitatile ).

4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.

5. HGR nr.1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

6. Ordonanta nr.2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006.

7. Ordonanta nr.3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit OUG nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.Ii si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.

8. HGR nr.432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici.

9. HG nr.250/1992 republicata privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare.

10. HGR nr.154/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondurilor destinate stimularii personalului din aparatul propriu al MFP si unitatile subordonate acestuia.

11. OMF nr.212/2004 pentru aprobarea metodologiei de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente reglementat prin OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala in vederea punerii in aplicare a prevederilor acestuia.

12. Legea nr.53/2003 -Codul Muncii.

13. Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale cu modificarile si completarile ulterioare (alte drepturi de asigurari sociale, pensii).