Administratia finantelor publice a orasului Sannicolau Mare

Adresa:
Sannicolau Mare, str. prof. Ionel Stamate nr. 1
tel: 0256/370202, 0256/370883,
(sef administratie)
fax: 0256/372056, 0256/370582 (pentru trezorerie si contabilitate publica)
e-mail: info.adm@dgfptm.ro

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marti, Joi, Vineri 08:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 18:30

 

Persoanele care asigura asistenta pentru contribuabili:
- persoane fizice: consilier superior Darinca STOIAN,
- persoane juridice: consilier superior Vida STANCU

Atributii specifice:
Desfasoara activitati operative pentru aplicarea politicii fiscale a statului la nivelul orasului Sannicolau Mare, precum si al comunele arondate: Beba Veche, Cenad, Dudestii Vechi, Gottlob, Lovrin, Periam, Pesac, Sanpetru Mare, Saravale, Teremia Mare, Tomnatic, Valcani, Varias

Structura organizatorica:

Biroul colectare si executare silita persoane fizice si persoane juridice

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marti, Joi, Vineri 08:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 18:30

       asigura aplicare unitare a actelor normative pe linia veniturilor bugetului general consolidat, de la contribuabilii persoane fizice si juridice administrati

       organizeaza, verifica si desfasoara activitatea de executare silita asupra veniturilor si bunurilor urmaribile, ale debitorilor persoane fizice si juridice, in vederea realizarii creantelor fiscale

Serviciul registru contribuabili, declaratii fiscale si bilanturi persoane fizice si juridice

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marti, Joi, Vineri 08:30 - 16:30
Miercuri 08:30 - 18:30

       gestioneaza evidenta persoanelor fizice si juridice la nivelul administratiei

       administreaza registrul contribuabililor

       gestioneaza declaratiile si dosarele fiscale

       stabileste impozitul pe venit si emite deciziile de plati anticipate

       ia masuri de crestere a gradului de conformare voluntara a contribuabililor

       solutioneaza, pe baza analizei individuale, deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare

Serviciul Trezorerie si Contabilitate Publica

Program de lucru cu publicul al caseriilor (incasari si plati):
Luni - Vineri: 8:30 - 14:30

       asigura incasarea si evidenta veniturilor bugetare si extrabugetare

       asigura verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice

       asigura vanzarea si gestiunea titlurilor de stat si a certificatelor de trezorerie

       asigura administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei

       asigura administrarea conturilor persoanelor juridice - operatori economici

Compartimentul Servicii Interne

       asigura implementarea, la nivelul structurii teritoriale, a proiectului director de informatizare a MFP;

       exploateaza sistemul de informatii.

Compartimentul contabilitatea creantelor bugetare

       asigura organizarea si conducrea contabilitatii operatiunilor privind constituirea si incasarea veniturilor bugetare.