MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

   Agentia Nationala de Administrare Fiscala
   Directia Generala Regionala a
   Finantelor Publice Timisoara

Str. Gh. Lazar, nr. 9B Timisoara 300081
Tel: 0256 499.334; 499.335
Fax: 0256 499.332
info.adm@dgfptm.ro

 

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Lista posturilor vacante puse la dispozitia salariatilor din cadrul ANAF care au primit preaviz -
din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice TIMISOARA

regulamentele si formularele de inscriere

 

Optiunile exprimate pentru ocuparea posturilor din
Lista posturilor vacante din cadrul
Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara

actualizata la data de 21.08.2013

 

Calendar testare profesionala

Anunt testare proba scrisa activitatea de inspectie economico financiara

Comisii de examinare si de solutionare a contestatiilor

Decizie privind modificarea comisiei de examinare la Inspectie economico-financiara

 

Bibliografie pentru examenul de testare profesionala a

functionarilor publici ale caror functii au fost supuse reorganizarii,
conform H.G. nr.520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

1. Bibliografie - Colectare, avize si autorizatii case de marcat, insolventa anexa_nr.1
2. Bibliografie - Inspectie fiscala persoane fizice si juridice, schimb informatii fiscale, preturi de transfer, solutionare contestatii anexa_nr.2
3. Bibliografie - Vama  
    3.1. Bibliografie - Directia Regionala Vamala -  anexa_nr.3.1
    3.2. Bibliografie - Birouri vamale de interior-frontiera anexa_nr.3.2
4. Bibliografie - Trezorerie anexa_nr.4
5. Bibliografie - Inspectie economico-financiara anexa_nr.5
6. Bibliografie - pentru personal contractual  
    6.1. Bibliografie - secretar-dactilograf anexa_nr.6.1
    6.2. Bibliografie - soferi anexa_nr.6.2
7. Bibliografie - Servicii interne si independente  
    7.1. Bibliografie - Resurse umane si salarizare anexa_nr.7.1
    7.2. Bibliografie - Tehnologia informatiei anexa_nr.7.2
    7.3. Bibliografie - Compartimentul de control anexa_nr.7.3
    7.4. Bibliografie - Audit public intern anexa_nr.7.4
    7.5. Bibliografie - Achizitii anexa_nr.7.5
    7.6. Bibliografie - Financiar, buget investitii anexa_nr.7.6
    7.7. Bibliografie - Compartimentul de comunicare si servicii interne inspector de specialitate anexa_nr.7.7
    7.8. Bibliografie - Compartiment comunicare si servicii interne referent superior anexa_nr.7.8
    7.9. Bibliografie - Compartiment comunicare si servicii interne inspector principal anexa_nr.7.9

 

Procese verbale privind rezultatul selectiei cererilor
la examenul de testare profesionala a persoanelor
a caror functii au fost supuse reorganizarii,
cf. HG nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea ANAF

 
Proces verbal selectie cereri - Comisia de examinare - Inspectie economico-financiara
 

Proces verbal selectie cereri - Comisia de examinare pentru personalul contractual

Proces verbal selectie cereri - Comisia de examinare pt. activitatea de trezorerie

Proces verbal selectie cereri - Comisia de examinare pentru servicii interne si independente

Proces verbal selectie cereri - Comisia de examinare pentru Directia regionala vamala

 

Rezultatele probei scrise la examenul de testare profesionala
a functionarilor publici ale caror functii au fost supuse reorganizarii,
conform HG nr.520/2013 privind reorganizarea si functionarea ANAF
 
Rezultat comisia de examinare - Colectare,avize si autorizatii case de marcat insolventa
Rezultat comisia de examinare - Directia regionala vamala
Rezultat comisia de examinare - Inspectie fiscala
Rezultat comisia de examinare - personal contractual
Rezultat comisia de examinare - Servicii interne si independente
Rezultat comisia de examinare - Inspectie economico-financiara

 

Proces verbal de solutionare a contestatiei nr.3623 din 27.08.2013

Rezultat solutionare contestatii nr 3709 din 27.08.2013 - comisia colectare avize si autorizatii case de marcat insolventa

Rezultat solutionare contestatii - directia regionala vamala

Rezultat solutionare contestatii - inspectie fiscala

Rezultat solutionare contestatii nr 3851 din 27.08.2013 - Inspectie economico-financiara

Rezultat solutionare contestatii nr 3852 din 27.08.2013 - Inspectie economico-financiara

Rezultat solutionare contestatii nr.3716 din 27.08.2013 - Inspectie fiscala

 
 
Rezultatele probei interviu la examenul de testare profesionala
a functionarilor publici ale caror functii au fost supuse reorganizarii,
conform HG nr.520/2013 privind reorganizarea si functionarea ANAF
 

Proces verbal cu rezultate la proba interviu - Comisia Inspectie Fiscala

Proces verbal cu rezultate la proba interviu - Comisia Directia Regionala Vamala

Proces verbal cu rezultate la proba interviu - Comisia personal contractual

Proces verbal cu rezultate la proba interviu - Comisia Colectare avize si autorizatii case de marcat insolventa

Proces verbal cu rezultate la proba interviu - Comisia Servici interne

Proces verbal cu rezultate la proba interviu - Comisia Inspectie economico-financiara

 

Rezultatele finale la examenul de testare profesionala
a functionarilor publici ale caror functii au fost supuse reorganizarii,
conform HG nr.520/2013 privind reorganizarea si functionarea ANAF
 

Proces verbal cu rezultatele finale - Comisia Inspectie Fiscala

Proces verbal cu rezultatele finale - Comisia Directia Regionala Vamala

Proces verbal cu rezultatele finale - Comisia personal contractual

Proces verbal cu rezultatele finale - Comisia Colectare avize si autorizatii case de marcat insolventa

Proces verbal cu rezultatele finale - Comisia Servicii interne

Proces verbal cu rezultatele finale - Comisia Inspectie economico-financiara